Český lékopis 1997

Ononidis radix

N

Kořen jehlice trnité

Synonymum. Radix ononidis

Je to usušený kořen a oddenek druhu Ononis spinosa agg.

Vlastnosti

Droga slabého pachu, škrablavé, natrpklé chuti s nasládlou příchutí. Makroskopický a mikroskopický popis, viz Zkoušky totožnosti A a B.

Zkoušky totožnosti

  1. Oddenek krátký, většinou několikahlavý; kořen o průměru až 2 cm, většinou nevětvený, zkroucený, často ze stran smáčklý, svraskalý, zdřevnatělý a velmi tuhý. Oddenek i kořen na povrchu krytý šupinovitou šedohnědou až černohnědou borkou. 10m nepravidelný, vláknitý. Na rovném příčném řezu je patrna excentrická stavba kořene; kůra úzká, dřevo velmi široké, nažloutlé, dřeňové paprsky bílé, nestejně široké, vějířovité.

  2. Droga se upráškuje (355). Pozoruje se pod mikroskopem v chloralhydrátu RS. Prášek je šedobílý. Práškovaná droga je charakteristická těmito znaky: úlomky kůry se ztlustlými nezdřevnatělými lýkovými vlákny; komůrková vlákna; obliterované sítkovice; úlomky dřeva se skupinami ztlustlých libriformních vláken; cévy schodovitě a síťovitě ztlustlé; úlomky parenchymu s krystaly šťavelanu vápenatého a malými, kulovitými škrobovými zrny.

  3. Provede se tenkovrstvá chromatografie (2.2.27) za použití vrstvy silikagelu G R.

    Zkoušený roztok. 1 g práškované drogy (355) se smíchá s 5 ml methanolu R a zahřívá se 2 min na vodní lázni. Po ochlazení se zfiltruje.

    Porovnávací roztok. 40 mg cholesterolu R se rozpustí v 5 ml chloroformu R

    Na vrstvu se nanese odděleně do pruhů po 20 µl obou roztoků. Vyvíjí se směsí objemových dílů lihu 96% R, toluenu R a chloroformu R (10 + 40 + 40) po dráze 15 cm. Vrstva se usuší volně na vzduchu, postříká se anisaldehydem PcS1 a suší se 5 min až 10 min v sušárně při 100 °C až 105 °C. Hlavní skvrna na chromatogramu zkoušeného roztoku (onocerin) odpovídá přibližně polohou skvrně na chromatogramu porovnávacího roztoku. Na chromatogramu jsou další méně intenzívně zbarvené skvrny.

Zkoušky na čistotu

Cizí příměsi (2.8.2). Nejvýše 2 % a nejvýše 2 % drogy na lomu ztmavlé.

Ztráta sušením (2.2.32). Nejvýše 10,0 %; 2,000 g práškované drogy (355)  se suší 2 h v sušárně při 100 °C až 105 °C.

Celkový popel (2.4.16). Nejvýše 6,0 %.

Uchovávání

V dobře uzavřených obalech, chráněn před světlem.