Český lékopis 1997

Pergolidi mesilas

2001

Pergolidiummesilat

C20H30N2O3S2 Mr 410,60 CAS 66104-23-2

Je to (6aR, 9R, 10aR)-9-[(methylthio)methyl]-7-propyl-4,6, 6a, 7,8, 9,10, 10a-oktahydroindolo[4,3-fg]chinoliniummethansulfonat1). Počítáno na vysušenou látku, obsahuje 97,5 % až 102,0 % sloučeniny C20H30N2O3S2.

Vlastnosti

Bílý nebo téměř bílý krystalický prášek. Je těžce rozpustný ve vodě, mírně rozpustný v methanolu, těžce rozpustný v lihu 96°I° a v dichlormethanu a velmi těžce rozpustný v acetonu.

Zkoušky totožnosti

  1. Specifická optická otáčivost (2.2.7). -17° až -23°; počítáno na vysušenou látku. Měří se roztok připravený rozpuštěním 0,25 g v dimethylformamidu R a zředěním stejným rozpouštědlem na 25,0 ml.
  2. Infračervené absorpční spektrum (2.2.24). Tablety zkoušené látky odpovídá spektru tablety pergolidiummesilatu CRL.

Zkoušky na čistotu

Příbuzné látky. Provede se kapalinová chromatografie (2.2.29).

Zkoušený roztok. 30,0 mg se rozpustí v methanolu R a zředí se jím na 10,0 ml.

Porovnávací roztok (a). 1,0 ml zkoušeného roztoku se zředí methanolem R na 100,0 ml. 1,0 ml tohoto roztoku se zředí methanolem R na 10,0 ml.

Porovnávací roztok (b).10 mg 4,4'-dimethoxybenzofenonu R se rozpustí v methanolu R a zředí se jim na 10 ml. K 1 ml tohoto roztoku se přidají 2 ml zkoušeného roztoku a zředí se methanolem R na 100 ml. 1 ml tohoto roztoku se zředí methanolem R na 10 ml.

Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

Teplota kolony se udržuje na 40 °C.

Nastaví se citlivost systému tak, aby výška hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (a) při nástřiku 20 µl byla nejméně 90 % celé stupnice zapisovače.

Nastříkne se 20 µl porovnávacího roztoku (b). Zkoušku lze hodnotit, jestliže rozlišení mezi píky odpovídajícími 4,4'-dimethoxybenzofenonu (první pík) a pergolidu (druhý pík) je nejméně 2,0.

Nastříkne se 20 µl zkoušeného roztoku a 20 μl porovnávacího roztoku (a).

Na chromatogramu zkoušeného roztoku není plocha žádného píku, kromě hlavního píku, větší než plocha hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (a) (0,1 %); součet ploch všech píků, kromě hlavního píku, není větší než pětinásobek plochy hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (a) (0, 5 %). Nepřihlíží se k píkům, jejichž plocha je menší než 0,2násobek plochy hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (a) (0,02 %).

Ztráta sušením (2.2.32).. Nejvýše 0,5 %; 1,000 g se suší 1 h ve vakuu při 100 °C až 105 °C.

Síranový popel (2.4.14). Nejvýše 0,1 %;stanoví se s 1,00 g zkoušené látky.

Stanovení obsahu

Stanoví se kapalinovou chromatografií (2.2.29).

Roztok A. 5,0 mg DL-methioninu R se rozpustí v 500 ml kyseliny chlorovodíkové 0,01 mol/l VS, přidá se 500 ml methanolu R a promíchá se.

Zkoušený roztok. 65,0 mg zkoušené látky se rozpustí v roztoku A a zředí se jím na 100,0 ml. 10,0 ml tohoto roztoku se zředí roztokem A na 100,0 ml.

Porovnávací roztok. 65,0 mg pergolidiummesilatu CRL se rozpustí v roztoku A a zředí se jím na 100,0 ml. 10,0 ml tohoto roztoku se zředí roztokem A na 100,0 ml.

Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

Teplota kolony se udržuje na 40 °C.

Nastříkne se 20 μl porovnávacího roztoku. Při zaznamenání chromatogramu za předepsaných podmínek je retenční čas pergolidu asi 9 min. Citlivost systému se nastaví tak, aby výška hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku byla nejméně 50 % celé stupnice zapisovače.

Zkoušku lze hodnotit, jestliže faktor symetrie píku pergolidu je nejvýše 1, 5. Nastříkne se 20 itl zkoušeného roztoku.

Obsah C20H30N2O3S2 se vypočítá z ploch píků a z deklarovaného obsahu pergolidiummesilatu CRL.

Uchovávání

Chráněn před světlem.

Venenum.

Nečistoty

Kvalifikované nečistoty:

  1. R=SO-CH3: (6aR, 9R, 10aR)-9-[(methylsulfinyl)methyl]-7-propyl-4,6, 6a, 7, 8,9, 10,10a-oktahydroindolo[4,3fg]chinolin (pergolidsulfoxid).

Jiné detegovatelné nečistoty:

  1. R = SOZ-CH3: (6aR, 9R, 10aR)-9-[(methylsulfonyl)methyl]-7-propyl-4,6, 6a, 7,8, 9,10,10a-oktahydroindolo[4,3-fg]chinolin (pergolidsulfon).

1) (6aR, 9R, l0aR)-9-[(methylsulfanyl)methyl]-7-propyl-4, 6,6a, 7,8, 9,10,10a-oktahydroindolo[4, 3-fg]chinolin-7-ium-methansulfonát