Český lékopis 1997

Pethidini hydrochloridum1)

2001

Pethidiniumchlorid

Synonymum. Pethidinium chloratum

C15H22ClNO2 Mr 283,80 CAS 50-13-5

Je to 4-ethoxykarbonyl-4-fenyl-1-methylpiperidiniumchlorid2). Počítáno na vysušenou látku, obsahuje 99,0 % až 101,0 % sloučeniny C15H22ClNO2.

Vlastnosti

Vzhled. Bílý krystalický prášek.

Rozpustnost. Velmi snadno rozpustný ve vodě, snadno rozpustný v lihu 96%.

Výroba

Pokud je látka určena k výrobě parenterálních lékových forem, je výrobní metoda validována, aby se prokázalo, že obsah nečistoty B je nejvýše 0,1 μg/g.

Zkoušky totožnosti

Základní sestava zkoušek: B a D.

Alternativní sestava zkoušek: A, C a D, viz Obecné zásady (1.2.).

 1. Teplota tání (2.2.14) 187 °C až 190 °C.
 2. Infračervené absorpční spektrum (2.2.24).

  Porovnání s referenčním spektrem Ph. Eur. pethidiniumchloridu.

 3. 0,1 g se rozpustí v 10 ml ethanolu R a přidá se 10 ml trinitrofenolu RS; tvoří se krystalická sraženina, která po promytí vodou R a vysušení při 100 °C až 105 °C taje (2.2.14) při 186 °C až 193 °C. Smíchá se stejné množství sraženiny a zkoušené látky a stanoví se teplota tání směsi, která je alespoň o 20 °C nižší než teplota tání sraženiny.
 4. K 5 ml roztoku S, viz Zkoušky na čistotu, se přidá 5 ml vody R. Roztok vyhovuje zkoušce (a) na chloridy (2.3.1).

  Zkoušky na čistotu

  Roztok 5. 0,5 g se rozpustí ve vodě prosté oxidu uhličitého R a zředí se j í na 25 ml.

  Vzhled roztoku. Roztok S je čirý (2.2.1) a bezbarvý (2.2.2, Metoda 77).

  Kysele nebo zásadně reagující látky. K 10 ml roztoku S se přidá 0,2 ml červeně methylové RS a 0,2 ml hydroxidu sodného 0,01 mol/l VS; roztok je žlutý. Po přidání 0,3 ml kyseliny chlorovodíkové 0,01 mol/l VS se roztok zbarví červeně.

  Nečistota B. Nejvýše 10 μg/g, pokud je určen k jinému než parenterálnímu použití.

  Provede se kapalinová čhromatografie (2.2.29).

  Zkoušený roztok (a). 0,100 g se rozpustí ve směsi objemových dílů acetonitrilu R a vody R (20 + 80) a zředí se stejnou směsí na 25,0 ml.

  Zkoušený roztok (b). 0,125 g se rozpustí ve směsi objemových dílů acetonitrilu R a vody R (20 + 80) a zředí se stejnou směsí na 10,0 ml.

  Porovnávací roztok (a). 0,5 ml zkoušeného roztoku (a) se zředí směsí objemových dílů acetonitrilu R a vody R (20 + 80) na 100,0 ml.

  Porovnávací roztok (b).10,0 mg pethidinu nečistotyA CRL se rozpustí ve směsi objemových dílů acetonitrilu R a vody R (20 + 80) a zředí se stejnou směsí na 100,0 ml.

  Porovnávací roztok (c). 12,5 mg 4 fenyl-l-methyl-1,2, 3, 6-tetrahydropyridinu R se rozpustí ve směsi objemových dílů acetonitrilu R a vody R (20 + 80) a zředí se stejnou směsí na 10,0 ml. 1,0 ml tohoto roztoku se zředí stejnou směsí na 100,0 ml.

  Porovnávací roztok (d). 5,0 ml porovnávacího roztoku (b) a 1,0 ml porovnávacího roztoku (c) se zředí směsí objemových dílů acetonitrilu R a vody R (20 + 80) na 100,0 ml.

  Kolona:

  Mobilní fáze:

  Čas
  (min)
  Mobilní fáze A
  % (V/V)
  Mobilní fáze B
  % (V/V)
  0 - 15 80 → 75 20 → 25
  15 - 31 75 → 55 25 → 45
  31 - 40 55 45
  40 - 41 55 → 80 45 → 20
  41 - 50 80 20

  Průtoková rychlost. 1,0 ml/min.

  Detekce. Spektrofotometr, 210 nm.

  Nástřik. Nastřikuje se po 50 µl zkoušeného roztoku (b) a porovnávacího roztoku (d).

  Relativní retenční časy vzhledem k pethidinu (retenční čas je asi 24 min):

  Test způsobilosti systému, porovnávací roztok (d):

  Limity:

  Příbuzné látky. Provede se kapalinová chromatografie (2.2.29) způsobem popsaným ve zkoušce Nečistota B. Nástřik: Nastřikuje se po 20 lal zkoušeného roztoku (a) a porovnávacího roztoku (a).

  Limity:

  Ztráta sušením (2.2.32).. Nejvýše 0,5 %; 1,000 g se suší v sušárně při 100 °C až 105 °C.

  Síranový popel (2.4. l4). Nejvýše 0,1 %;stanoví se s 1,00 g zkoušené látky.

  Stanovení obsahu

  0,200 g se rozpustí v 30 ml kyseliny octové bezvodé R, přidá se 5 ml octanu rtuťnatého RS, 0,1 ml violeti krystalové RS jako indikátoru a titruje se kyselinou chloristou 0,1 mol/l VS z fialově modrého do zeleného zbarvení.

  1 ml kyseliny chloristé 0,1 mol/l VS odpovídá 28,38 mg C15H22ClNO2.

  Uchovávání

  Ve vzduchotěsných obalech, chráněn před světlem.

  Omamná látka.

  Označování

  V označení na obalu se uvede, kde je to vhodné, zda je látka vhodná pro výrobu parenterálních lékových forem.

  Nečistoty

  A. R1 = CH3, R2 = H: 4-fenyl-1-methylpiperidin,
  C. R1 = CH3, R2 = COOH: kyselina 4-fenyl-1-methylpiperidin-4-karboxylová,
  D. R1 = CH3, R2 = CO-O-CH3: methyl-4-fenyl-1-methylpiperidin-4-karboxylat3),
  E. R1 = H, R2 = CO-O-CH2-CH3: ethyl-4-fenylpiperidin-4-karboxylat4),
  F. R1 = CH2-C6H5, R2 = COOH: kyselina 1-benzyl-4-fenylpiperidin-4-karboxylová,
  G. R1 = CH3, R2 = CO-O-CH(CH3)2: isopropyl-4-fenyl-1-methylpiperidin-4-karboxylat5),
  H. R1 = CH2-C6H5, R2 = CO-O-CH2-CH3: ethyl-1-benzyl-4-fenylpiperidin-4-karboxylat6),
  J. R1 = CH2-CH3, R2 = CO-O-CH2-CH3: ethyl-1-ethyl-4-fenylpiperidin-4-karboxylat7) ,
  B. 4-fenyl- l -methyl-1,2, 3,6-tetrahydropyridin,  
  I. ethyl-(4RS)-4-fenyl-1-methyl-1,2, 3, 4-tetrahydropyridin-4-karboxylat8)

  1) Pharmeuropa 13,1, 71 (2001). Závazné od 1. 1. 2001.
  2) 4-ethoxykarhonyl-4-fenyl-1-methylpiperidinium-chlorid
  3) methyl-4-fenyl-1-methylpiperidin-4-karboxylát
  4) ethyl-4-fenylpiperidin-4-karboxylát
  5) isopropyl-4-fenyl-1-methylpiperidin-4-karboxylát
  6) ethyl-1-benzyl-4-fenylpiperidin-4-karboxylát
  7) ethyl-1-ethyl-4-fenylpiperidin-4-karboxylát
  8) ethyl-(4RS)-4-fenyl-1-methyl-1,2, 3, 4-tetrahydropyridin-4-karboxylát