Český lékopis 1997

Primulae radix

R99

Prvosenkový kořen

Synonymum. Radix primulae

Je to celý nebo řezaný usušený oddenek s kořeny druhu Primula veris L. anebo Primula elatior (L.) HILL.

Vlastnosti

Droga slabého pachu a nakyslé chuti.

Makroskopický a mikroskopický popis, viz Zkoušky totožnosti A a B.

Zkoušky totožnosti

  1. Hrubě bradavčitý šedohnědý oddenek, přímý nebo slabě zakřivený, asi 1 cm až 5 cm dlouhý a asi 2 mm až 4 mm silný. Hlava oddenku často pokryta zbytky stonků a listů. Oddenek porostlý četnými, křehkými kořeny, asi 1 mm silnými a obvykle 6 cm až 8 cm dlouhými. Kořeny druhu Primula elatior j sou světle hnědé až červenohnědé, kořeny druhu Primula veris j sou žluté až nažloutlé. 10m hladký.
  2. Droga se upráškuje (355). Prášek je šedohnědý. Pozoruje se pod mikroskopem v chloralhydrátu RS a ve vodě R (určení škrobu). Práškovaná droga je charakteristická těmito znaky: úlomky parenchymu z kůry kořene; kůra a dřeň oddenku z okrouhlých buněk, se ztlustlými, tečkovanými stěnami; nahnědlé úlomky pokožky oddenku s vlasovými kořínky; síťovitě ztlustlé cévy; škrobová zrna různé velikostí a tvaru bud' jeďnotlivá, nebo ve skupinách; skupiny žlutozelených, silně tečkovaných kamenných buněk j sou charakteristické pro druh Primula elatior.
  3. Provede se tenkovrstvá chromatografie (2.2.27) za použití vrstvy silikagelu G R.

    Zkoušený roztok. 1,0 g práškované drogy (500) se smíchá s 10 ml lihu R 70% (V/V) a zahřívá se 15 min pod zpětným chladičem. Po ochlazení se zfiltruje.

    Porovnávací roztok. 10 mg escinu R se rozpustí v 1,0 ml lihu 70% (V/V).

    Na vrstvu se nanese odděleně do pruhů (20 mm x 3 mm) po 20 µl obou roztoků a vyvíjí se horní vrstvou směsi objemových ďílů kyseliny octové bezvodé R, vody R a 1-butanolu R (1 + 4 + 5) po dráze 12 cm. Vrstva se usuší při 100 °C až 105 °C a pozoruje se v ultrafialovém světle při 365 nm, viz Zkoušky na čistotu Cynanchum vincetoxicum. Vrstva se postříká anisaldehydem ~ a suší se 5 min až 10 min při 100 °C až 105 °C. Pozoruje se v denním světle. Na chromatogramu porovnávacího roztoku je v dolní polovině hlavní modrofialová skvrna odpovídající escinu. Na chromatogramu zkoušeného roztoku jsou jeďna až dvě intenzívně tmavofialové skvrny s hodnotami RF nižšími než hodnota RF hlavní skvrny na chromatogramu porovnávacího roztoku. Na chromatogramu zkoušeného roztoku mohou být další, slabě fialové, žluté a hnědozelené skvrny.

Zkoušky na čistotu

Cizí příměsi (2.8.2). Vyhovuje zkoušce na cizí příměsi.

Kořen druhu Vincetoxicum hirundinaria. Provede se tenkovrstvá chromatografie (2.2.27) za použití desky s vrstvou silikagelu FZSa pro TLC R.

Zkoušený roztok. K 1,0 g práškované drogy (500) se přidá 10 ml lihu R 70% (VN) a zahřívá se 15 min pod zpětným chladičem. Po ochlazení se zfiltruje.

Porovnávací roztok. 10 mg escinu R se rozpustí v 1,0 ml lihu R 70% (VN).

Na vrstvu se nanese odděleně do pruhů po 20 µl každého roztoku a vyvíjí se směsí objemových dílů kyseliny octové bezvodé R, vody R a 1-butanolu R (10 + 40 + 50) po dráze 12 cm. Vrstva se usuší při 100 °C až 105 °C v sušárně a pozoruje se v ultrafialovém světle při 254 nm. Na chromatogramech porovnávacího roztoku a zkoušeného roztoku jsou na rozhraní dolní a střední třetiny skvrna zhášející fluorescenci (escin), tato skvrna se označí. Pozoruje se v ultrafialovém světle při 365 nm. Na chromatogramu zkoušeného roztoku nejsou světle modře nebo nazelenale fluoreskující skvrny s hodnotami RF nižšími než hodnota RF hlavní skvrny escinu na chromatogramu porovnávacího roztoku.

Ztráta sušením (2.2.32). Nejvýše 10,0 %; 1,000 g práškované drogy (355) se suší 2 h v sušárně při 100 °C až 105 °C.

Celkový popel (2.4.16). Nejvýše 9, 0 %.

Popel nerozpustný v kyselině chlorovodíkové (2.8.1). Nejvýše 3,0 %.

Uchovávání

Chráněn před světlem.