Český lékopis 1997

Ratanhiae radix

2000

Ratanhový kořen

Synonymum. Radix ratanhiae

Je to usušený, většinou rozlámaný kořen druhu Krameria triandra RUIZ et PAVON. Droga je známá jako Peruratanhia.

Obsahuje nejméně 5,0 % tříslovin, počítáno jako pyrogallol (C6H6O3; Mr 126, 1), vztaženo na vysušenou drogu.

Popis a vlastnosti

Makroskopický a mikroskopický popis, viz Zkoušky totožnosti A a B.

Zkoušky totožnosti

 1. Kořen tmavě červenohnědý, má silnou uzlovitou hlavu. Sekundární kořeny mají stejnou barvu a jsou téměř rovné nebo jen mírně zkroucené. Kůra starších kořenů je šupinovitě rozpukaná, u mladších kořenů hladká s ostrými příčnými prasklinami, snadno se odděluje od dřeva. 10m je v kůře vláknitý, v dřevu tříštivý. Na hladkém příčném řezu je patrná tmavě hnědočervená kůra, která sahá asi do jedné třetiny průměru kořene, a husté, světle červenohnědé, jemně pórovité dřevo s četnými, jemnými dřeňovými paprsky. Centrální jádrové dřevo je často tmavší.
 2. Droga se upráškuje (355). Prášek je hnědočervený. Pozoruje se pod mikroskopem v chloralhydrátu RS. Práškovaná droga je charakteristická těmito znaky: korkové buňky obsahují tmavě hnědé flobafeny; úlomky nezdřevnatělých lýkových vláken o průměru obvykle 12 μm až 30 μm s mírně ztlustlými stěnami; parenchymatické buňky lýka uspořádané v řadách obsahují hranolky a mikrokrystaly šťavelanu vápenatého; úlomky cév obvykle o průměru 20 pm až 60 μm s dvůrkovitými ztenčeninami; úlomky cévic o průměru až 20 lrm, se štěrbinovitými ztenčeninami. Pozoruje se pod mikroskopem v roztoku glycerolu R 50% (V/V); jsou patrná okrouhlá, jednotlivá nebo dvoučetná až čtyřčetná škrobová zrna; jednotlivá škrobová zrna mají až 30 lrm v průměru, některá škrobová zrna se nacházejí v buňkách dřeňových paprsků a v parenchymu.
 3. Provede se tenkovrstvá chromatografie (2.2.27) za použití desky s vrstvou silikagelu pro TLC R.

  Zkoušený roztok. 1,0 g práškované drogy (355) se smíchá s 10 ml směsi objemových dílů vody R a lihu 96% R (3 + 7), protřepává se 10 min a pak se zfltruje. K filtrátu se přidá 10 ml etheru petrolejového R a protřepe se. Vrstva etheru petrolejového se oddělí, přidají se 2 g síranu sodného bezvodého R, protřepe se a zfiltruje. Filtrát se odpaří do sucha. Zbytek se rozpustí v 0,5 ml methanolu R.

  Porovnávací roztok. 5,0 mg červeně sudanové G R se rozpustí v 10 ml v methanolu R.

  Na vrstvu se nanese odděleně do pruhů po 10 μl každého roztoku a vyvíjí se směsí objemových dílů ethylacetatu R a toluenu R (2 + 98) po dráze 15 cm. Vrstva se usuší na vzduchu a postříká se roztokem modři pravé B R (5 g/l).

  Vrstva se usuší na vzduchu, postříká se roztokem hydroxidu sodného R (0,1 mol/l) v ethanolu R a pozoruje se v denním světle. Na chromatogramu porovnávacího roztoku je v dolní třetině červená skvrna (červeň sudanová G). Na chromatogramu zkoušeného roztoku je fialová skvrna (ratanhia fenol I) odpovídající polohou skvrně červeně sudanové G na chromatogramu porovnávacího roztoku, pod ní je nahnědlá skvrna (ratanhia fenol II) a pod ní modrošedá skvrna (ratanhia fenol III). Na chromatogramu zkoušeného roztoku mohou být patrné další skvrny.

  Zkoušky na čistotu

  Cizí příměsi (2.8.2). Nejvýše 2 % a nejvýše 5 % úlomků kořenových hlav nebo kořenů, jejichž průměr je větší než 25 mm. Kořeny zbavené kůry mohou být přítomny pouze ojediněle.

  Ztráta sušením (2.2.32). Nejvýše 12,0 %; 1,000 g práškované drogy (355) se suší v sušárně při 100 °C až 105 °C.

  Celkový popel (2.4.16). Nejvýše 5, 5 %.

  Stanovení obsahu

  Provede se Stanovení tříslovin v rostlinných drogách (2.8.14); stanoví se s 0,750 g práškované drogy (180).

  Uchovávání

  V dobře uzavřených obalech, chráněn před světlem.