Český lékopis 1997

Rosmarini folium

2001

Rozmarýnový list

Synonymum. Folium Romarini

Je to celý nebo řezaný usušený list druhu Rosmarinus officinalis L. Obsahuje nejméně 12 ml silice v 1 kilogramu drogy, počítáno na bezvodou drogu.

Vlastnosti

Droga má výrazný aromatický pach.

Makroskopický a mikroskopický popis, viz Zkoušky totožnosti A a B.

Zkoušky totožnosti

 1. List čárkovitý až čárkovitě kopinatý, 10 mm až 40 mm dlouhý a 2 mm až 4 mm široký, přisedlý, tuhý, s podvinutými okraji. Na svrchní straně tmavě zelený a lysý, na spodní straně šedozelený a plstnatý s výraznou střední žilkou.
 2. Droga se upráškuje (355). Prášek je šedozelený až nažloutle zelený. Pozoruje se pod mikroskopem v chloralhydrátu RS. Práškovaná droga je charakteristická těmito znaky: pokožka spodní strany listu z buněk se stěnami přímými nebo vlnitě zprohýbanými, růžencovitě ztlustlými, s četnými diacytickými průduchy (2.8.3); úlomky pokožky horní strany listu z buněk se stěnami přímými, mírně ztlustlými a tečkovanými, pod ní ležící jednovrstevná až vícevrstevná hypodermis z velkých nepravidelných buněk se ztlustlými antiklinálními stěnami; pod hypodermis je jednořadý až dvouřadý palisádový parenchym uspořádaný do tvaru velkého srpku; četné mnohobuněčné, silně rozvětvené krycí chlupy; žláznaté chlupy dvou typů: převažují chlupy s krátkou jednobuněčnou nohou a hlavičkou z osmi paprsčitě uspořádaných buněk, méně četné chlupy mají jednobuněčnou nohu a kulovitou jednobuněčnou nebo dvoubuněčnou hlavičku.
 3. Provede se tenkovrstvá chromatografie (2.2.27) za použití desky s vrstvou silikagelu G pro TLC R. Zkoušený roztok. 20 µl silice ze Stanovení obsahu se rozpustí v 1 ml hexanu R.

  Porovnávací roztok. 5 mg borneolu R, 5 mg bornylacetatu R a 10 µl cineolu R se rozpustí v 1 ml hexanu R.

  Na vrstvu se nanese do pruhů po 10 µl obou roztoků a vyvíjí se směsí objemových dílů ethylacetatu R a toluenu R (5 + 95) po dráze 15 cm. Vrstva se usuší na vzduchu, postříká se vanilinem RS, zahřívá se 10 min při 100 °C až 105 °C a do 10 min se pozoruje v denním světle. Na chromatogramu porovnávacího roztoku je v dolní třetině fialově modrá skvrna (borneol), nad ní modrá skvrna (cineol) a ve střední třetině modrošedá skvrna (bornylacetat). Na chromatogramu zkoušeného roztoku jsou tři skvrny odpovídající polohou a zbarvením skvrnám na chromatogramu porovnávacího roztoku. Na chromatogramu zkoušeného roztoku jsou další skvrny: v dolní třetině fialověmodré až fialověšedé, ve střední třetině fialověrůžová a v horní třetině fialověšedá, v blízkostí čela chromatogramu intenzívní fialová.

  Zkoušky na čistotu

  Cizí příměsi (2.8.2). Nejvýše 5 % stonků a nejvýše 2 % ostatních cizích příměsí.

  Voda, stanovení destilací (2.2.13). Nejvýše 10,0 %;použije se práškovaná droga (355).

  Celkový popel (2.4.16). Nejvýše 9 %.

  Stanovení obsahu

  Provede se Stanovení silic v rostlinných drogách (2.8.12). 25,0 g rozdrcené drogy se destiluje 3 h rychlostí 2 ml/min až 3 ml/min v 1000ml bařSce se 300 ml vody R jako destilační tekutiny.

  Uchovávání

  V dobře uzavřených obalech, chráněn před světlem.