Český lékopis 1997

Salviae officinalis folium

R99

Šalvějový list

Synonymum. Folium salviae

Je to celý nebo řezaný usušený list druhu Salvia officinalis L. Neřezaná droga obsahuje nejméně 15 ml silice v 1 kilogramu drogy. Řezaná droga obsahuje nejméně 10 ml silice v 1 kilogramu drogy, obojí počítáno na sušinu.

Vlastnosti

Silice druhu Salvia officinalis L. obsahuje velké množství thujonu. Makroskopický a mikroskopický popis, viz Zkoušky totožnosti A a B.

Zkoušky totožnosti

  1. Čepel listu je asi 2 cm až 10 cm dlouhá a 1 cm až 5 cm široká, obvejčitá až oválná, s okrajem jemně vroubkovaným až celokrajným, na horním konci je zaokrouhlená nebo zašpičatělá, na bázi sbíhavá, zaokrouhlená nebo téměř srdčitá. List je na svrchní straně zelenošedý, jemně trnitý, na spodní straně bílý, pýřitý, s hustou sítí vyniklých žilek.
  2. Droga se upráškuje (355). Prášek je světle šedý až hnědozelený. Pozoruje se v chloralhydrátu RS. Práškovaná droga je charakteristická těmito znaky: velmi čefié svazčité krycí chlupy nebo jejich úlomky s výrazně ztlustlou bazální buňkou a ostatními buňkami tenkostěnnými, protáhlými, s úzkým luminem; úlomky svrchní pokožky s tečkovanými, nevýrazně mnohohrannými buňkami; úlomky spodní pokožky s buňkami se stěnami vlnitě zprohýbanými a s četnými diacytickými průduchy (2.8.3); zřídka jednotlivé žláznaté chlupy sjednobuněčnou až čtyřbuněčnou nohou ajednobuněčnou nebo dvoubuněčnou hlavičkou; četné žláznaté chlupy s jednobuněčnou nohou a hlavičkou složenou z osmi paprsčitě uspořádaných buněk překrytý ch společnou kutikulou.
  3. Provede se tenkovrstvá chromatografie (2.2.27) za použití vrstvy vhodného silikagelu.

    Zkoušený roztok. 0,30 g čerstvě upráškované drogy (355) se 5 min protřepává s 5,0 ml etheru R a pak se zfiltruje přes 2 g síranu sodného bezvodého R.

    Porovnávací roztok. 5 µl thujonu R a 25 µl cineolu R a se rozpustí ve 20,0 ml etheru R.

    Na vrstvu se nanese odděleně do pruhů po 20 µl každého roztoku a vyvíjí se směsí objemových dílů ethylacetatu R a toluenu R (5 + 95) po dráze 15 cm. Vrstva se usuší na vzduchu, postříká se anisaldehydem RS a suší se 10 min při 100 °C až 105 °C. Pozoruje se v ultrafialovém světle při 365 nm. Na chromatogramu porovnávacího roztoku je v dolní třetině jasně fluoreskující skvrna (cineol) a ve střední třetině červeně fluoreskující skvrna (thujon). Na chromatogramu zkoušeného roztoku je jasně fluoreskující skvrna odpovídající cineolu a červeně fluoreskující skvrna odpovídající thujonu o stejné nebo větší velikostí a intenzitě než odpovídající skvrny na chromatogramu porovnávacího roztoku.

Zkoušky na čistotu

Cizí příměsi (2.8.2). Nejvýše 3 % stonků a nejvýše 2 % ostatních cizích příměsí.

Voda, stanovení destilací (2.2.13). Nejvýše 10,0 %;stanoví se s 20,0 g práškované drogy (355). Celkový popel (2.4.16). Nejvýše 10,0 %.

Stanovení obsahu

Provede se Stanovení silic v rostlinných drogách (2.8.12). 20,0 g čerstvě řezané drogy se destiluje 2 h rychlostí 2 ml/min až 3 ml/min v 500ml baňce s 250 ml vody R jako destilační kapaliny; do dělené trubice se přidá 0,50 ml xylenu R.

Uchovávání

V dobře uzavřených obalech, chráněn před světlem.