Český lékopis 1997

Testosteroni propionas

Testosteronpropionat

Synonymum. Testosteronum propionicum

 

C22H32O3 Mr 344,49 CAS 57-85-2

Je to 3-oxo-4-androsten-17β-yl-propionat. Počítáno na vysušenou látku, obsahuje 97,0 % až 103,0 % sloučeniny C22H32O3.

Vlastnosti

Bílý nebo téměř bílý prášek nebo bezbarvé krystaly. Je prakticky nerozpustný ve vodě, snadno rozpustný v acetonu, v lihu 96% a v methanolu a je dobře rozpustný v mastných olejích.

Zkoušky totožnosti

Základní sestava zkoušek: B.

Alternativní sestava zkoušek: A a C, viz Obecné zásady (1.2.).

  1. Teplota tání (2.2.14) 119 °C až 123 °C.
  2. Infračervené absorpční spektrum (2.2.24). zkoušené látky se shoduje se spektrem testosteronpropionatu CPcL.
  3. Hodnotí se chromatogramy získané ve zkoušce Příbuzné látky, viz Zkoušky na čistotu, v ultrafialovém světle při 254 nm. Hlavní skvrna na chromatogram zkoušeného roztoku (b) a hlavní skvrna na chromatogramu zkoušeného roztoku (c) se shodují polohou a velikostí s hlavní skvrnou na chromatogramu odpovídajícího porovnávacího roztoku. Vrstva se pak postříká kyselinou sírovou v lihu 96% RS, zahřívá se 15 min při 120 °C a nechá se ochladit. Vrstva se pozoruje v denním světle a v ultrafialovém světle při 365 nm. Hlavní skvrna na chromatogramu zkoušeného roztoku (b) a hlavní skvrna na chromatogramu zkoušeného roztoku (c) se shodují polohou, barvou v denním světle, fluorescencí v ultrafialovém světle při 365 nm a velikostí s hlavní skvrnou na chromatogramu odpovídajícího porovnávacího roztoku. Hlavní skvrny na chromatogramu zkoušeného roztoku (b) a chromatogramu porovnávacího roztoku (b) mají hodnotu RF zřetelně nižší než hlavní skvrny na chromatogramu zkoušeného roztoku (c) a chromatogramu porovnávacího roztoku (c).

Zkoušky na čistotu

Specifická optická otáčivost (2.2.7). +83 ° až +90 °, počítáno na vysušenou látku. Měří se roztok připravený rozpuštěním 0,250 g v ethanolu R a zředěním stejným rozpouštědlem na 25,0 ml.

Příbuzné látky. Provede se tenkovrstvá chromatografle (2.2.27) za použití vrstvy vhodného silikagelu s fluorescenčním indikátorem pro detekci při 254 nm.

Zkoušený roztok (a). 0,25 g se rozpustí v chloroformu R a zředí se jím na 5 ml.

Zkoušený roztok (b). V 25ml odměrné baňce se rozpustí 50 mg v 6 ml methanolu R. Přidají se 2 ml hydroxidu sodného 1 mol/l RS, do hrdla odměrné baňky se vloží malá nálevka jako kondenzor a zahřívá se 5 min na vodní lázni. Pak se ochladí pod tekoucí vodou, přidají se 2,0 ml kyseliny chlorovodíkové 1 mol/l RS a zředí se methanolem R na 25,0 ml.

Zkoušený roztok (c). 1,0 ml zkoušeného roztoku (a) se zředí chloroformem R na 25,0 ml.

Porovnávací roztok (a). 1,0 ml zkoušeného roztoku (a) se zředí chloroformem R na 10,0 ml. 1 ml tohoto roztoku se zředí chloroformem R na 10,0 ml.

Porovnávací roztok (b).V 25ml odměrné baňce se rozpustí 50 mg testosteronpropionatu CRL v 6 ml methanolu R. Přidají se 2 ml hydroxidu sodného 1 mol/l RS, do hrdla odměrné baňky se vloží malá nálevka jako kondenzor a zahřívá se 5 min na vodní lázni. Pak se ochladí pod tekoucí vodou, přidají se 2,0 ml kyseliny chlorovodíkové 1 mol/l RS a zředí se methanolem R na 25,0 ml.

Porovnávací roztok (c). 20 mg testosteronpropionatu CRL se rozpustí v chloroformu R a zředí se jím na 10,0 ml.

Porovnávací roztok (d). 10 mg testosteronacetatu CRL se rozpustí v chloroformu R a zředí se jím na 10,0 ml.

Porovnávací roztok (e). K 5,0 ml porovnávacího roztoku (d) se přidá 1,0 ml zkoušeného roztoku (a) a zředí se chloroformem R na 15,0 ml.

Na vrstvu se odděleně nanese po 5 µl zkoušených roztoků (b), (c) a porovnávacích roztoků (b) a (c) a po 2 µl zkoušeného roztoku (a) a porovnávacích roztoků (a), (d) a (e) a vyvíjí se směsí objemových dílů kyseliny octové bezvodé R, etheru petrolejového R a butylacetatu R (1 + 30 + 70) po dráze 15 cm. Vrstva se vysuší na vzduchu a pozoruje se v ultrafialovém světle při 254 nm. Žádná skvrna na chromatogramu zkoušeného roztoku (a) odpovídající skvrně testosteronacetatu není intenzívnější než skvrna na chromatogramu porovnávacího roztoku (d) (2,0 %) a žádná skvrna na chromatogramu zkoušeného roztoku (a), kromě hlavní skvrny a skvrny odpovídající testosteronacetatu, není intenzivněj ší než skvrna na chromatogramu porovnávacího roztoku (a) (1,0 %). Zkoušku lze hodnotit, jestliže na chromatogramu porovnávacího roztoku (e) jsou dvě zřetelně oddělené skvrny.

Ztráta sušením (2.2.32). Nejvýše 0,5 %; 0,500 g se suší 2 h v sušárně při 100 °C až 105 °C.

Stanovení obsahu

25,0 mg se rozpustí v ethanolu R a zředí se jím na 250,0 ml. 10,0 ml tohoto roztoku se zředí ethanolem R na 100,0 ml. Měří se Absorbance (2.2.25) v maximu při 241 nm.

Vypočítá se obsah C22H32O3 za použití specifické absorbance, která má hodnotu 490.

Uchovávání

V dobře uzavřených obalech, chráněn před světlem.
Separandum.