Český lékopis 1997

Tiliae flos

Lipový květ

Synonymum. Flos tiliae

Jsou to celá usušená květenství druhů Tilia cordata MILL., Tilia platyphyllos SCOP., Tilia x vulgaris HEYNE nebo jejich směs.

Vlastnosti

x Droga slabého aromatického pachu, nasládlé, slizovité chuti. Makroskopický a mikroskopický popis, viz Zkoušky totožnosti A a B.

Zkoušky totožnosti

 1. Květenství je žlutozelené. Hlavní stopka květenství nese jazykovitý, blanitý, žlutozelený, téměř lysý listen. Hlavní žilka listem je dolní polovinou délky srostlá s hlavní stopkou. Květenství j e obvykle složené ze dvou až seďmi květů, někdy až ze šestnácti pětičetných květů. Kališní lístky jsou opadavé, až 6 mm dlouhé, na vnitřní straně lysé, na zevní straně a na okrajích pýřité. Korunní lístky jsou tenké, kopisťovité, nažloutle bílé až 8 mm dlouhé, s jemnou žilnatinou, jen na okrajích lístků někdy jeďnotlivé chlupy. Tyčinky četné, volné, obvykle uspořádané do pěti svazků. Semeník svrchní, čnělka s pětilaločnou bliznou.
 2. Květenství se rozdělí na jednotlivé části a pozoruje se pod mikroskopem v chloralhydrátu RS. Pokožka listem na svrchní straně z buněk s antiklinálními stěnami rovnými nebo j en mírn ě vlnitě zprohýbanými; na spoďní straně buňky pokožky s antiklinálními stěnami vlnitě zprohýbanými, průduchy anomocytické (2.3.8). Jednotlivé buňky mezofylu s malými drúzami šťavelanu vápenatého. V parenchymu kalicha, zejména v blízkostí žilek četné slizové buňky a buňky s malými drúzami šťavelanu vápenatého. Pokožka kalicha na svrchní straně se zahnutými jednobuněčnými ztlustlými laycími chlupy nebo hvězdovitými chlupy, složenými až z pěti větví. Pokožka koruny z buněk s antiklinálními stěnami přímými, krytá zvrásněnou kutikulou, bez průduchů .

  V parenchymu koruny drobné drúzy šťavelanu vápenatého a zejména v horní části lístků slizové buňky. Pylová zrna oválná až nevýrazně trojhranná, o průměru 30 µm až 40 µm, s třemi kličními póry a jemně zrnitou exinou. Semeník lysý nebo pýřitý s chlupy často výrazně zprohýbanými, jednobuněčnými nebo hvězdovirými, složenými ze dvou až čtyř větví.

 3. Provede se tenkovrstvá chromatografie (2.2.27) za použití vrstvy vhodného silikagelu.

  Zkoušený roztok. 1,0 g práškované drogy (355) se smíchá s 10 ml methanolu R a zahřívá se 5 min ve vodní lázni při 65 °C. Po ochlazení se zfiltruje.

  Porovnávací roztok. 2,0 mg kyseliny kávové Pc, 5 mg hyperosidu R a 5 mg rutinu R se rozpustí v 10 ml methanolu R.

  Na vrstvu se nanese odděleně do pruhů po 10 µl obou roztoků. Vyvíjí se směsí objemových dílů kyseliny mravenčí bezvodé R, vody R, 2-butanonu R a ethylacetatu R (10 + 10 + 30 + 50) po dráze 15 cm. Vrstva se suší při 100 °C až 105 °C a ještě horká se postříká roztokem difenylboryloxyethylaminu R (10 g/l) v methanolu R. Pak se postříká roztokem makrogolu 400 R (50 g/l) v methanolu R. Vrstva se suší 30 min a pak se pozoruje v ultrafialovém světle při 365 nm. Na chromatogramu porovnávacího roztoku jsou patrny skvrny v pořadí vzrůstající hodnoty RF odpovídající rutinu a hyperosidu fluoreskující žlutooranžově až hnědooranžově a skvrna odpovídající kyselině kávové fluoreskující zelenomodře. Na chromatogramu zkoušeného roztoku hlavní skvrna fluoreskuje hnědožlutě až oranžově. Nachází se v poloze těsně nad skvrnou hyperosidu na chromatogramu porovnávacího roztoku. V denním světle tato skvrna zřetelně vyniká mezi ostatními. Skvrna odpovídající polohou rutinu fluoreskuje také hnědožlutě. Pod ní mohou být dvě skvrny fluoreskující žlutě. Mezi skvrnami rutinu a hyperosidu jsou skvrny fluoreskující oranžově a žlutě. Mezi skvrnami hyperosidu a kyseliny kávové je až pět skvrn fluoreskujících žlutě až oranžově. Těsně pod skvrnou kyseliny kávové je patrna skvrna fluoreskující modře.

Zkoušky na čistotu

Cizí příměsi (2.8.2). Nejvýše 2 %, stanoví se s 30 g drogy.

Nejsou přítomna květenství s listenem na spodní straně s hvězdovitými chlupy složenými z pěti až osmi větví, s květy se zdánlivě dvouřadou korunou tvořenou přeměnou pěti tyčinek v petální staminodia a květy, které nemají laločnatou nebo vroubkovanou bliznu. Šestičetné květy mohou být přítomny jen výjimečně (Tilia americana L., Tilia tomentosa MOENCH).

Ztráta sušením (2.2.32). Nejvýše 12,0 %, 1,000 g práškované drogy (355) se suší 2 h v sušárně při 100 C až 105 C.

Celkový popel (2.4.1 Nejvýše 8,0 %.

Uchovávání

V dobře uzavřených obalech, chráněn před světlem.