Český lékopis 1997

Triacetinum

Triacetin

Synonyma. Glyceroli triacetas, Glycerolum triacetas

 

C9H14O6 Mr 218,21 CAS 102-76-1

Je to 1,2,3-propantriyltriacetat. Počítáno na bezvodou látku, obsahuje 97,0 % až 100,5 % sloučeniny C9H14O6.

Vlastnosti

Čirá bezbarvá slabě viskózní olejovitá kapalina. Je dobře rozpustný ve vodě, mísitelný s ethanolem a s toluenem.

Teplota varu je asi 260 °C.

Zkoušky totožnosti

Infračervené absorpční spektrum (2.2.24). zkoušené látky se shoduje s referenčním spektrem Ph. Eur. triacetinu.

Látka se zkouší ve formě filmu na bromidu draselném R.

  Zkoušky na čistotu

  Vzhled. Zkoušená látka je čirá (2.2.1) a není zbarvena intenzívněji než porovnávací barevný roztok Ž6 (2.2.2, Metoda II).

  Kysele reagující látky. 5,00 g se rozpustí v 25 ml ethanolu R předem zneutralizovaného za použití 0,2 ml fenolftaleinu RS a přidá se 0,20 ml hydroxidu sodného 0,1 mol/l VS; růžové zbarvení směsi je stálé 15 s.

  Relativní hustota (2.2.5). 1,159 až 1,164.

  Index lomu (2.2.6). 1,429 až 1,432.

  Voda, semimikrostanovení (2.5.12). Nejvýše 0,2 %;stanoví se s 5,000 g zkoušené látky.

  Stanovení obsahu

  0,300 g se převede do 250ml baňky z borosilikátového skla, přidá se 25,0 ml hydroxidu draselného v lihu 0,5 mol/l VS a několik varných kuliček. Zahřívá se 30 min pod zpětným chladičem. Pak se přidá 1 ml fenolftaleinu RS1 a ihned se titruje kyselinou chlorovodíkovou 0,5 mol/l VS. Provede se slepá zkouška.

  Obsah se vypočítá z rozdílu spotřeb hydroxidu draselného v lihu při vlastním stanovení a při slepé zkoušce.

  1 ml hydroxidu draselného v lihu 0,5 mol/l VS odpovídá 36,37 mg C9H14O6.

  Uchovávání

  V dobře uzavřených, zcela naplněných obalech.