Český lékopis 1997

Triethylis citras

2000

Triethylcitrat

C12H20O7 Mr 276,29 CAS 77-93-0

Je to triethyl-2-hydroxy-1,2,3-propantrikarboxylat. Počítáno nabezvodou látku, obsahuje 98,5 % až 101,0 % sloučeniny C12H20O7.

Vlastnosti

Čirá viskózní bezbarvá nebo téměř bezbarvá hygroskopická kapalina. Je dobře rozpustný ve vodě, mísitelný s lihem 96% a s etherem, těžce rozpustný v mastných olejích.

Zkoušky totožnosti

Základní sestava zkoušek: A a B.

Alternativní sestava zkoušek. A, C a D, viz Obecné zásady (1.2).

 1. Zkouška Index lomu, viz Zkoušky na čistotu, je zároveň zkouškou totožnosti.
 2. Infračervené absorpční spektrum (2.2.24) se shoduje s referenčním spektrem Ph. Eur. triethylcitratu.
 3. Vyhovuje zkoušce na estery (2.3.1).
 4. K 0,5 ml se přidá 5 ml lihu 96% R a 4 ml hydroxidu sodného zředěného RS. Vaří se pod zpětným chladičem asi 10 min. 2 ml tohoto roztoku vyhovují zkoušce na citronany (2.3.1).

  Zkoušky na čistotu

  Vzhled. Zkoušená látka je čirá (2.2.1) a není zbarvena intenzívněji než porovnávací barevný roztok HŽ6 (2.2.2, Metoda II).

  Kysele reagující látky. 10 g se zředí 10 ml lihu 96% R předem zneutralizovaného, přidá se 0,5 ml modři bromthymolové RS2. Ke změně zbarvení indikátoru na modré se spotřebuje nejvýše 0,3 ml hydroxidu sodného 0,1 mol/l YS.

  Index lomu (2.2.6). 1,440 až 1, 446.

  Příbuzné látky. Stanoví se plynovou chromatografií (2.2.28).

  Zkoušený roztok. 1,0 ml se rozpustí v dichlormethanu R a zředí se jím na 50,0 ml.

  Porovnávací roztok (a). 1,0 ml zkoušené látky a 0,5 ml methyltridekanoatu R se rozpustí v dichlormethanu R a zředí se jím na 50,0 ml.

  Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

  Teplota kolony se udržuje na 200 °C, teplota nástřikového prostoru a detektoru na 220 °C.

  Nastříkne se po 1 μl každého roztoku a chromatogram se zaznamenává po dobu odpovídající dvojnásobku retenčního času triethylcitratu, který je asi 13, 6 min. Zkoušku lze hodnotit, jestliže rozlišení mezi píky triethylcitratu a methyltridekanoatu na chromatogramu porovnávacího roztoku (a) je nejméně 1,5. Obsah příbuzných látek v procentech se vypočítá z ploch píků na chromatogramu zkoušeného roztoku obvyklým postupem (metoda normalizace). Nepřihlíží se k píkům, jejichž plocha je menší než 0,04 % plochy hlavního píku. Obsah žádné příbuzné látky není větší než 0,2 a jejich součet není větší než 0,5 %.

  Těžké kovy (2.4.8). 4,0 g se rozpustí v 8 ml lihu 96% R a zředí se vodou R na 20 ml. 12 ml tohoto roztoku vyhovuje limitní zkoušce B na těžké kovy (5 µg/g). K přípravě porovnávacího roztoku se použije základní roztok olova (1 µg Pb/ml) získaný zředěním základního roztoku olova (100 µg Pb/ml) směsí stejných objemových dílů Zihu 96% R a vody R.

  Voda, semimikrostanovení (2.5.12). Nejvýše 0, 25 %;stanoví se s 1,000 g zkoušené látky.

  Síranový popel (2.4.14). Nejvýše 0, 1 %;stanoví se s 1,00 g zkoušené látky.

  Stanovení obsahu

  1,500 g se naváží do 250ml baňky z borokřemičitého skla, přidá 25 m12 propanolu R, 50 ml vody R, 25,0 ml hydroxidu sodného 1 mol/l VS a několik skleněných kuliček. Zahřívá se 1 h pod zpětným chladičem. Po ochlazení se přidá 1 ml fenolftaleinu RSl a titruje se kyselinou chlorovodíkovou 1 mol/l VS. Za stejných podmínek se provede slepá zkouška.

  1 ml hydroxidu sodného 1 mol/l VS odpovídá 92,1 mg C12H20O7.

  Uchovávání

  Ve vzduchotěsných obalech.

  Nečistoty

  1. triethyl-1,2,3-propentrikarboxylat (triethylakonitat).