Český lékopis 1997

Urea

Močovina

Synonyma. Ureum, Carbamidum

 

CH4N2O Mr 60,06 CAS 57-13-6

Je to diamid kyseliny uhličité. Počítáno na vysušenou látku, obsahuje 99,0 % až 101,0 sloučeniny CH4N2O.

Vlastnosti

Bílý krystalický prášek nebo průhledné krystaly. Je slabě hygroskopická, velmi snadno rozpustná ve vodě, dobře rozpustná v lihu 96%, prakticky nerozpustná v dichlormethanu.

Zkoušky totožnosti

Základní sestava zkoušek. A a B.

Alternativní sestava zkoušek. A, C a D, viz Obecné zásady (1.2.).

  1. Teplota tání (2.2.14) 132 °C až 135 °C.

  2. Infračervené absorpční spektrum (2.2.24). tablety zkoušené látky se shoduje se spektrem tablety močoviny CRL.
  3. 0,1 g se rozpustí v 1 ml vody R a přidá se 1 ml kyseliny dusičné R; vznikne bílá krystalická sraženina.
  4. 0,5 g se zahřívá ve zkumavce, až dojde ke Zkapalnění a kapalina se zakalí. Po ochlazení se rozpustí ve směsi 10 ml vody R a 1 ml hydroxidu sodného zředěného RS a přidá se 0,05 ml síranu měďnatého RS; vzniká červenofialové zbarvení.

Zkoušky na čistotu

Roztok S. 10 g se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 50 ml.

Vzhled roztoku. K 2,5 ml roztoku S se přidá 7,5 ml vody R. Roztok je čirý (2.2.1) a bezbarvý (2.2.2, Metoda II).

Zásadně reagující látky. K 2,5 ml roztoku S se přidá 7,5 ml vody R, 0,1 ml červeně methylové RS a 0,4 ml kyseliny chlorovodíkové 0,01 mol/l VS; roztok se zbarví červeně až oranžově.

Biuret. K 10 ml roztoku S se přidá 5 ml vody R, 0,5 ml roztoku síranu mědnatého R (5 gn), 0,5 ml hydroxidu sodného koncentrovaného RS a nechá se 5 min stát. Vzniklé červenofialové zbarvení roztoku není intenzívnější než zbarvení kontrolního roztoku připraveného současně stejným způsobem za použití 10 ml roztoku biuretu R (0,2 gn) (0,1 %).

Amonium (2.4.1). 0,1 ml roztoku S vyhovuje limitní zkoušce na amonium (500 μg/g).

Těžké kovy (2.4.8). 10 ml roztoku S se zřeďí vodou R na 20 ml. 12 ml tohoto roztoku vyhovuje limitní zkoušce A na těžké kovy (10 μg/g). Porovnávací roztok se připraví za použití základního roztoku olova (1 µg Pb/ml).

Ztráta sušením (2.2.32). Nejvýše 1,0 %; 1,000 g se suší 1 h v sušárně při 100 °C až 105 °C.

Síranový popel (2.4.14). Nejvýše 0,1 %;stanoví se s 1,0 g zkoušené látky.

Stanovení obsahu

0,500 g se rozpustí v roztoku kyseliny sírové R 10% (V/V) a zředí se jím na 100,0 ml. 5,0 ml tohoto roztoku se převede do spalovací baňky s dlouhým hrdlem, přidá se 10 ml kyseliny sírové R a mírně se zahřívá, dokud se delší dobu nevyvíjí plyn. Vaří se mírně 10 min, ochladí se, opatrně se přidá 40 ml vody R, znovu se ochladí a převede se do přístroje na destilaci s vodní parou. Přidá se 50 ml hydroxidu sodného koncentrovaného RS a směs se ihned destiluje s vodní parou po dobu 1 h. Asi 50 ml destilátu se jímá do 40 ml roztoku kyseliny borité R (40 g/l), přidá se 0,25 ml červeně methylové rměrného indikátoru RS a titruje se kyselinou chlorovodíkovou 0,1 mol/l VS. Současně se provede slepá zkouška.

1 ml kyseliny chlorovodíkové 0,1 mol/l VS odpovídá 3,003 mg CH4N2O.

Uchovávání

V dobře uzavřených obalech.