Český lékopis 1997

Camphorae spiritus

N

Kafrový líh

Synonymum. Spiritus camphoratus

Je to lihový roztok racemického kafru (C10H16O, Mr 152,24). Osahuje 9,3 % až 10,7 % C10H16O.

Příprava

Camphora racemica 100,0 g
Ethanolum 96% 570,0 g
Aqua purificata 330,0 g

Racemický kafr se rozpustí v ethanolu 96%, po částech se přidá čištěná voda a tekutina se zfiltruje.

Vlastnosti

Bezbarvá téměř čirá tekutina charakteristického kafrového pachu.

Zkoušky totožnosti

Základní zkouška A.

Alternativní zkouška B, viz Obecné zásady (1.2.).

  1. Absorpční spektrum roztoku ze zkoušky Stanovení obsahu, měřené v rozsahu 240 nm až 320 nm, vykazuje maximum při 290 nm ± 2 nm.

  2. 10,0 ml se zředí 10 ml vody R, vyloučená látka se odfiltruje, vysuší a změří se její teplota tání v kapiláře (2.2.14); taje v rozmezí 172 °C až 180 °C.

Zkoušky na čistotu

Vzhled. Zkoušený přípravek je bezbarvý (2.2.2) a neopalizuje silněji než porovnávací suspenze I (2.2.1).

Hustota (2.2.5). p2o = 0,895 g/cm3 až 0,902 g/cm3.

Kysele nebo zásaditě reagující látky. K 10,0 ml se přidá 0,1 ml fenolftaleinu RS; zkoušený přípravek se nezbarví. Ke vzniku červeného zbarvení se spotřebuje nejvýše 0,60 ml hydroxidu sodného 0,02 mol/l VS, připraveného v čas potřeby zředěním hydroxidu sodného 0,1 mol/l VS.

Zbytek po odpaření. 20,00 g se odpaří na vodní lázni do sucha a 1 h se suší při 100 °C až 105 °C do konstantní hmotnosti. Zbytek váží nejvýše 10 mg (0,05 %).

Stanovení obsahu

2,000 g se zředí methanolem R na 50 ml. Roztok se použije také ke zkoušce totožnosti A. Změří se Absorbance (2.2.25) tohoto roztoku v maximu při 290 nm proti methanolu R jako kontrolní tekutině.

Obsah kafru v procentech se vypočítá podle vzorce:

A · V ,
2,08 · m

v němž značí:

A - absorbanci roztoku,
V - konečný objem měřeného roztoku v mililitrech,
m - navážku roztoku v gramech.

Uchovávání

V dobře uzavřených obalech, chráněn před světlem.