Český lékopis 1997

Macrogoli unguentum

N

Makrogolová mast

Synonymum. Unguentum macrogoli

Je to hydrofilní masťový základ z makrogolů.

Příprava

Macrogolum 300 500,0 g
Macrogolum 1500 500,0 g

Oba druhy makrogolu se roztaví při teplotě asi 70 °C a směs se míchá do vychladnutí. Nevznikne-li dobře roztíratelná mast vhodné konzistence (konzistence bílé vazelíny), je dovoleno měnit předepsané množství makrogolů vzájemně až o 10 %.

Vlastnosti

Stejnorodá lesklá bílá nebo velmi slabě žlutá mast, v 1 mm až 2 mm silné vrstvě prosvítavá, slabého charakteristického pachu, rozpustná ve vodě a v chloroformu, nerozpustná ve vazelíně a v mastných olejích. Je inkompatibilní s těžkými kovy, jodem, jodidy, fenoly. Inaktivuje bacitracin.

Zkoušky totožnosti

  1. 1 g se míchá v kádince s 5 ml chloroformu R a stejné množství se v jiné kádince míchá s 5 ml vody R. Zkoušený přípravek se rozpouští ve vodě i v chloroformu (makrogolová mast).

  2. K 1 g se ve zkumavce přidá 0,5 ml kyseliny sírové R, uzavře se zátkou opatřenou zahnutou trubicí a zahřívá se do vývinu bílého dýmu, který se trubicí zavádí na dno druhé zkumavky do 1 ml chloridu rtutňatého RS; po chvíli se vylučuje bílá krystalická sraženina (makrogol).

Zkoušky na čistotu

Viskozita (2.2.8). 16 mPa.s až 21 mPa.s; měří se 50% vodný roztok zkoušeného přípravku při 25 °C.

Číslo kyselosti (2.5.1). Nejvýše 1,0.

Číslo hydroxylové (2.5.3, Metoda A). 198 až 253.

Uchovávání

Viz článek Unguenta.

Chráněna před světlem.