Český lékopis 1997

Ratanhiae tinctura

2000

Ratanhová tinktura

Synonymum. Tinctura ratanhiae

Je to lihový výluh z ratanhového kořene. Obsahuje nejméně 0,2 % tříslovin, počítáno jako pyrogallol.

Příprava

Připravuje se macerací ratanhového kořene (2000) způsobem uvedeným v článku Tincturae s tím, že se použije jeden díl ratanhového kořene a 6 dílů lihu 60%. Maceruje se 15 dnů při pokojové teplotě. Poměr výchozí drogy k hotovému přípravku je 1 : 4,4.

Vlastnosti

Čirá tmavě hnědočervená tekutina, slabého charakteristického pachu a svíravé chuti.

Zkoušky totožnosti

  1. K 0,05 ml se přidá 10 ml lihu 60% R a 0,1 ml chloridu železitého RSI; vznikne hnědozelené zbarvení (třísloviny).

  2. K 0,05 ml se přidá 5 ml vody R a 0,2 ml amoniaku zředěného RSl; vznilrne červené zbarvení.
  3. Provede se tenkovrstvá chromatografie (2.2.27) za použití vrstvy silikagelu G R.

    Zkoušený roztok. 5 ml se protřepává s 10 ml etheru petrolejového R. Petroletherová vrstva se oddělí, přidají se 2 g síranu sodného bezvodého R, protřepe se a pak se zfiltruje. Filtrát se odpari do sucha a zbytek se rozpustí v 0,5 ml dichlormethanu R.

    Porovnávací roztok. 5 mg thymolu R a 5 mg modře indofenolové R a 5 mg červeně sudanové G R se rozpustí v 10 ml dichlormethanu R.

    Na vrstvu se nanese odděleně do pruhů (3 mm x 20 mm) po 10 μl každého roztoku a vyvíjí se dichlormethanem R po dráze 10 cm. Vrstva se usuší na vzduchu, postříká se asi 10 ml roztoku modři pravé B R (5 g/l) ve vodě R a poté se po usušení postříká hydroxidem sodným v ethanolu 0,1 mol/l RS. Na chromatogramu porovnávacího roztoku je ve střední části žlutohnědá skvrna thymolu, ve spodní části je červená skvrna červeně sudanové G a pod ní je modrá skvrna modře indofenolové. Na chromatogramu zkoušeného roztoku je asi ve vzdálenosti odpovídající skvrně thymolu na chromatogramu porovnávacího roztoku fialová skvrna fenolu ratanhia I. Mezi červení sudanovou G a modří indofenolovou je patrna hnědožlutá skvrna fenolu ratanhia II a dole je šedomodrá skvrna fenolu ratanhia III. Na chromatogramu zkoušeného roztoku jsou ve vzdálenosti odpovídající modři indofenolové další žlutohnědé skvrny a fialová skvrna je v okolí startu.

Zkoušky na čistotu

Hustota (2.2.5). pzu = 0,905 g/cm3 až 0,915 g/cm3.

Ethanol (2.9.10). 53,0 % až 58,0 %.

Methanol a 2-propanol (2.9.11). Nejvýše 0,05 % (V/V) methanolu a nejvýše 0, 05 % (V/V) 2-propanolu.

Zbytek po odpaření. 4,0 % až 7,0 %. Stanoví se způsobem uvedeným v článku Tincturae.

Stanovení obsahu

Zkouška se provádí za ochrany před světlem.

4,00 g se zředí vodou R na 250,0 ml. Roztok se zfiltruje filtračním papírem o průměru 12 cm. Prvních 50 ml filtrátu se odstraní a zbytek se použije ke stanovení.

Polyfenoly celkové 5,0 ml filtrátu se zředí vodou R na 25,0 ml. 5,0 ml tohoto roztoku se smíchá s 1,0 ml kyseliny fosfowolframové RS a zředí se roztokem uhličitanu sodného R (150 gn) na 50,0 ml. Přesně 2 min po přidání posledního roztoku se měří Absorbance (2.2.25) v maximu při 715 nm (At) za použití vody R jako kontrolní tekutiny.

Polyfenoly neadsorbovatelné na kožní prášek. K 10,0 ml filtrátu se přidá 0, 10 g kožního prášku CRL a 60 min se intenzívně protřepává, pak se zfiltruje. 5, 0 ml filtrátu se zředí vodou R na 25,0 ml. 5,0 ml tohoto roztoku se smíchá se 1,0 ml kyseliny fosfowolframové RS a zředí se roztokem uhličitanu sodného R (150 g/l) na 50,0 ml. Přesně 2 min po přidání posledního roztoku se měří Absorbance (2.2.25) v maximu při 715 nm (A2) za použití vody R jako kontrolní tekutiny.

Porovnávací roztok. 50,0 mg pyrogallolu R se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 100,0 ml. 5,0 ml tohoto roztoku se zředí vodou R na 100,0 ml. 5,0 ml tohoto roztoku se smíchá s 1,0 ml kyseliny fosfowolframové RS a zředí se roztokem uhličitanu sodného R (150 g/l) na 50,0 ml. Přesně 2 min po přidání posledního roztoku a do 15 min po rozpuštění pyrogallu se měří Absorbance (2.2.25) v maximu při 715 nm (A3) za použití vody R jako kontrolní tekutiny.

Obsah tříslovin v procentech vyjádřený jako pyrogallol se vypočítá podle vzorce:

62,5 · (A1 - A2) · m2 ,
A3 · m1

v němž značí:

m1 - hmotnost zkoušené látky v gramech,
m2 - hmotnost pyrogallolu R v gramech.

Uchovávání

Viz článek Tincturae.

Označování

Viz článek Tincturae.