Český lékopis 1997

Unguentum ophthalmicum simplex

N

Prostá oční mast

Synonymum. Oculentum simplex

Je to sterilní masťový základ pro oční masti, emulgující vodu.

Příprava

Adeps lanae 10,0 g
Paraffinum liquidum 10,0 g
Vaselinum album 80,0 g

Tuk z ovčí vlny, tekutý parafin a bílá vazelína se roztaví a promíchají. Tavenina se za tepla zfiltruje přes tři vrstvy hydrofilní gázy, rozplní se do vhodných obalů a sterilizuje se suchým teplem 2 h při 160 °C (5.1.1). Polovychladlá vysterilizovaná mast se v prostorách čistoty A promíchá a rozplní se do vhodných obalů.

Vlastnosti

Měkká světle žlutá stejnorodá mast slabého charakteristického pachu. Dá se do ní vmíchat omezené množství vody.

Zkoušky totožnosti

  1. 1 g se smíchá v kádince s 5 ml chloroformu R a stejné množství se v jiné kádince smíchá s 5 ml vody R. Zkoušená mast se rozpouští v chloroformu, ve vodě se nerozpouští (hydrofobní mast).

  2. Do 5 g se po částech vmíchá 5 ml vody R; vznikne stejnorodá emulzní mast (emulgující mast).
  3. Asi 0,5 g se rozpustí v 5 ml chloroformu R, přidá se 1 ml acetanhydridu R, 0,1 ml kyseliny sírové R a opatrně se promíchá; roztok se zbarví sytě zeleně (cholesterol).

Zkoušky na čistotu

Teplota tání (2.2.15). 37 °C až 50 °C. Zkoušená mast se naplní do otevřených skleněných kapilár, které se nechají stát 24 h při teplotě nepřevyšující 10 °C nebo 2 h při 0 °C.

Číslo peroxidové (2.5.5). Nejvýše 3,0.

Sterilita (2.6.1). Vyhovuje zkoušce na sterilitu.

Uchovávání

Viz článek Ocularia.

Chráněna před světlem.