Český lékopis 1997

Alcohol cetylstearylicus

Cetylstearylalkohol

Synonyma. Alcoholum cetylstearylicum, Alcohol cetylicus et stearylicus

CAS 8005-44-5

Je to směs tuhých alifatických alkoholů. Obsahuje nejméně 40,0 % stearylalkoholu (C18H38O Mr 270,50) a celkový obsah cetylalkoholu (C16H34O; Mr 242,44) a stearylalkoholu je nejméně 90,0 %.

Vlastnosti

Bílá až slabě nažloutlá voskovitá hmota ve tvaru vloček, šupinek nebo granulí. Je prakticky nerozpustný ve vodě, snadno rozpustný v etheru, dobře rozpustný v lihu 90% ( U/i~ a v etheru petrolejovém; po roztavení je mísitelný s mastnými oleji, s tekutým parafmem a s roztaveným tukem z ovčí vlny.

Zkoušky totožnosti

Hodnotí se chromatogramy získané ve zkoušce Stanovení obsahu. Retenční časy dvou hlavních píků na chromatogramu zkoušeného roztoku se shodují s retenčními časy hlavních píků na chromatogramech porovnávacích roztoků (a) a (b).

  Zkoušky na čistotu

  Vzhled roztoku. 0,50 g se rozpustí ve 20 ml vroucího lihu 96% R. Tento roztok je čirý (2.2.1) a není zbarven intenzívněji než porovnávací barevný roztok H6 (2.2.2, Metoda II).

  Teplota tání (2.2.14).49 °C až 56 °C.

  Číslo kyselosti (2.5.1). Nejvýše 1,0.

  Číslo hydroxylové (2.5.3, Metoda A). 208 až 228.

  Číslo jodové (2.5.4). Nejvýše 2,0; stanoví se s 2,00 g zkoušené látky rozpuštěné v 25 ml chloroformu R.

  Číslo zmýdelnění (2.5.6). Nejvýše 2,0; stanoví se s 2,00 g zkoušené látky.

  Stanovení obsahu

  Provede se plynová chromatografie (2.2.28).

  Zkoušený roztok. 0,100 g se rozpustí v ethanolu R a zředí se jím na 10,0 ml.

  Porovnávací roztok (a). 60,0 mg cetylalkoholu CRL se rozpustí v ethanolu R a zředí se jím na 10,0 ml.

  Porovnávací roztok (b).40,0 mg stearylalkoholu CRL se rozpustí v ethanolu R a zředí se jím na 10,0 ml.

  Porovnávací roztok (c). 1 ml porovnávacího roztoku (a) a 1 ml porovnávacího roztoku (b) se smíchají a zředí se ethanolem R na 10,0 ml.

  Chromatografický postup se obvykle provádí za použití: 

  Teplota kolony se udržuje na 200 °C, teplota vstřikovacího prostoru a detektoru na 250 °C. Nastřílrne se odděleně po 2 µl každého roztoku. Průtoková rychlost se nastaví tak, aby rozlišení mezi dvěma hlavními píky na chromatogramu zkoušeného roztoku bylo nejméně 1,25. Zkoušku lze hodnotit, j estliže poměr signálu dvou hlavních píků na chromatogramu porovnávacího roztoku (c) k šumu je nejméně 5. Obsah cetylalkoholu a stearylalkoholu se stanoví zapoužití chromatogramu zkoušeného roztoku metodou vnitřní normalizace z plochy píků, jejichž totožnost byla prokázána porovnáním s píky na chromatogramech porovnávacích roztoků (a) a (b).

  Uchovávání.

  V dobře uzavřených obalech.