Český lékopis 1997

Alcoholes adipis lanae

Alkoholy tuku z ovčí vlny

Synonyma. Lanalcolum, Alcoholes lanae

CAS 8027-33-6

Je to čištěný nezmýdehlitelný podíl tuku z ovčí vlny (směs sterolů a vyšších alifatických alkoholů). Obsahuje nejméně 30,0 % cholesterolu. Jako stabilizační přísadu může obsahovat nejvýše 200 µg/g butylhydroxytoluenu.

Vlastnosti

Slabě nažloutlá až hnědavě žlutá hmota, lámavá, při zahřátí měknoucí. Jsou prakticky nerozpustné ve vodě, dobře rozpustné v dichlormethanu, v etheru a ve vroucím ethanolu, těžce rozpustné v lihu 90% (V/V).

Zkoušky totožnosti

50 mg se rozpustí v 5 ml dichlormethanu R, přidá se 1 ml acetanhydridu R a 0,1 ml kyseliny sírové R; v několika sekundách se zabarví zeleně.

  Zkoušky na čistotu

  Vzhled roztoku. K 1,0 g se přidá 10 ml etheru petrolejového RI a zahřívá se na vodní lázni za protřepávání až do úplného rozpuštění. Po ochlazení je roztok čirý (2.2.1).

  Zásaditě reagující látky. 2,0 g se rozpustí v 25 ml horkého lihu R 90% (V/V) a přidá se 0,5 ml fenolftaleinu RSl; nevznikne červené zbarvení.

  Teplota tání (2.2.15). Nejméně 58 °C. Zkoušená látka se roztaví zahřátím na vodní lázni při teplotě maximálně o 10 °C vyšší, než je očekávaná teplota tání; poté se vpraví do kapiláry a ponechá stát nejméně 16 h při teplotě 15 °C až 17 °C.

  Číslo kyselosti (2.5.1). Nejvýše 2. Je-li třeba, zahřívá se zkoušená látka na vodní lázni pod zpětným chladičem do úplného rozpuštění.

  Číslo hydroxylové (2.5.3, Metoda A). 120 až 180.

  Číslo peroxidové (2.5.5). Nejvýše 15. Odeberou se kousky ve tvaru klínů, jejichž základna je tvořena povrchem zkoušené látky. Před stanovením se roztaví.

  Číslo zmýdelnění (2.5.6). Nejvýše 12; 2,00 g se zahřívají 4 h pod zpětným chladičem.

  Butylhydroxytoluen. Nejvýše 200 µg/g; stanoví se plynovou chromatografií (2.2.28) za použití methyldekanoatu R jako vnitřního standardu.

  Roztok vnitřního standardu. 0,20 g methyldekanoatu R se rozpustí v sirouhlíku R a zředí se jím na 100,0 ml. 1,0 ml tohoto roztoku se zředí sirouhlíkem R na 10,0 ml.

  Zkoušený roztok (a). 1,0 g se rozpustí v sirouhlíku R a zředí se jím na 10,0 ml.

  Zkoušený roztok (h). 1,0 g se rozpustí v sirouhlíku R, přidá se 1,0 ml roztoku vnitřního standardu a zředí se sirouhlíkem R na 10,0 ml.

  Porovnávací roztok. 0,20 g butylhydroxytoluenu R se rozpustí v sirouhlíku R a zředí se jím na 100,0 ml. 1,0 ml tohoto roztoku se zředí sirouhlíkem R na 10,0 ml. K 1,0 ml tohoto roztoku se přidá 1,0 ml roztoku vnitřního standardu a zředí se sirouhlíkem R na 10,0 ml.

  Chromatografický postup se obvykle provádí za použití: 

  Teplota kolony se udržuje na 150 °C, teplota vstřikovacího prostoru na 180 °C, teplota detektoru na 300 °C. Nastříknou se zvolené objemy zkoušeného roztoku (a) a (b) a porovnávacího roztoku.

  Ztráta sušením (2.2.32). Nejvýše 0,5 %; 2,000 g se suší v sušárně při 100 °C až 105 °C.

  Celkový popel (2.4.16). Nejvýše 0,1 %.

  Emulgační schopnost. 0,6 g se v třecí misce roztaví na vodní lázni s 9,4 g parafinu bílého měkkého R. Po vychlaďnutí se do směsi po částech vmíchá 20 ml vody R; vznikne téměř bílá emulze podobná masti, z níž se během 24 h neoddělí žádná voda.

  Stanovení obsahu

  0,1000 g se rozpustí v 12 ml horkého lihu R 90% (V/V), nechá se 18 h stát a potom se zfiltruje přes filtr ze slinutého skla (16). Filtr se promyje dvakrát 15 ml lihu R 90 % (V/V). Ke spojenému filtrátu s promývací tekutinou se přidá 20 ml čerstvě připraveného roztoku digitoninu R (10 g/l) v lihu R 90% (V/V) a zahřeje se na asi 60 °C. Po ochlazení se zfiltruje přes filtr ze slinutého skla (16), sraženina se promyje 10 ml lihu R 90% (V/V) a usuší se do konstantní hmotnosti při 100 °C až 105 °C. 1 g zbytku odpovídá 0,239 g cholesterolu.

  Uchovávání.

  V dobře uzavřených obalech, chráněn před světlem.

  Označování

  V označení na obalu se uvede množství butylhydroxytoluenu, pokud byl přidán.