Český lékopis 1997

Cetylis palmitas

N

Cetylpalmitat

CAS 540-10-3

Je to směs esterů nasycených mastných kyselin a nasycených alkoholů. Obsahuje především hexadecyldekanoat (C32H64O2).

Vlastnosti

Bílé, na omak mastné listky nebo kousky nebo prášek bez pachu a chuti. Je prakticky nerozpustný ve vodě a v lihu 96%, snadno rozpustný v benzinu a chloroformu a dobře rozpustný ve vroucím lihu 96%.

Zkouška totožnosti

  1. Zkouška Teplota skápnutí, viz Zkoušky na čistotu, je zároveň zkouškou totožnosti.
  2. Zkouška Index lomu, viz Zkoušky na čistotu, je zároveň zkouškou totožnosti.

Zkoušky na čistotu

Vzhled roztoku. 2,0 g se rozpustí v chloroformu R a zředí se jím na 10 ml. Roztok S je čirý (2.2.1) a není zbarven intenzívněji než porovnávací barevný roztok Ž6 (2.2.2, Metoda II).

Zásaditě reagující látky. K 2,0 g v baňce se zabroušenou zátkou se přidá 15 ml vody prosté oxidu uhličitého R, baňka se uzavře a zahřívá se ve vodní lázni při 60 °C do roztavení zkoušené látky a potom se 2 min silně třepe a po ochlazení se pomocí skleněné tyčinky a tlaku zfiltruje. K 10 ml filtrátu se přidá 0,1 ml modři bromthymolové RSI. Ke změně zbarvení indikátoru na žluté se spotřebuje nejvýše 0,1 ml kyseliny chlorovodíkové 0,01 mol/l i~S.

Index lomu (2.2.6). 1.431 až 1, 437, stanoví se při 75 °C.

Teplota skápnutí (2.2.14). 46 °C až 49 °C.

Číslo kyselosti (2.5.1). Nejvýše 1, 5; 10,00 g se zahřívá 5 min s 50 ml předepsaného rozpouštědla na vodní lázni pod zpětným chladičem.

físlo peroxidové (2.5.5). Nejvýše 5,0; 5,00 g se rozpustí mírným zahřátím v 18 ml chloroformu R, přidá se 12 ml kyseliny octové ledové R a v případě vzniku zákalu se opět mírně zahřeje.

Číslo zmýdelnění (2.5.6). 114 až 129; ke stanovení se použijí 2,00 g zkoušené látky a baňka se 2 h zahřívá na vodní lázni pod zpětným chladičem.

Parafiny. 0,250 g se rozpustí v lihu 96% R na čirou tekutinu bez zbytků neroztavených částic.

Těžké kovy (2.4.8). 2,0 g vyhovují limitní zkoušce D na těžké kovy (20 µg/g). Porovnávací roztok se připraví za použití 4,0 ml základníňo roztoku olova (10 μg/ml).

Celkový popel (2.4.16). Nejvýše 0, 05 %;stanoví se s 2,000 g.

Uchovávání

V dobře uzavřených obalech, chráněn před světlem.