Český lékopis 1997

Cocoylis octanodecanoas

2000

Kokoyloktanodekanoat

Synonymum. Cocoylis caprylocapras

Je to směs esterů nasycených C12 až C18 alkoholů s kyselinou oktanovou (kaprylovou) a kyselinou dekanovou (kaprinovou) získaná při reakci těchto kyselin s rostlinnými nasycenými mastnými alkoholy.

Vlastnosti

Slabě nažloutlá tekutina. Je prakticky nerozpustný ve vodě, mísitelný s lihem 96% a s tekutým parafinem.

Relativní hustota je asi 0,86.

Index lomu je asi 1,445.

Viskozita je asi 11 mPa.s.

Zkoušky totožnosti

 1. Teplota tuhnutí (2.2.18). Nejvýše 15 °C.
 2. Infračervené absorpční spektrum (2.2.24) se shoduje se spektxem kokoyloktadekanoatu CRL.
 3. Zkouška Podíl mastných kyselin a mastných alkoholů, viz Zkoušky na čistotu, je zároveň zkouškou totožnosti.

  Zkoušky na čistotu

  Vzhled roztoku. Zkoušená látka není zbarvena intenzívněji než porovnávací barevný roztok Ž5 (2.2.2, Metoda I).

  Číslo kyselosti (2.5.1). Nejvýše 0,5; stanoví se s 5,0 g.

  Číslo hydroxylové (2.5.3, Metoda A). Nejvýše 5,0.

  Číslo jodové (2.5.4). Nejvýše 1,0.

  Číslo zmýdelnění (2.5.6). 160 až 173.

  Podíl mastných kyselin a mastných alkoholů. Provede se zkouška Cizí oleje v mastných olejích plynovou chromatografií (2.4.22, Metoda C). Pro totožnost píků odpovídajících mastným alkoholům se použije chromatogram získaný s následujícím porovnávacím roztokem.

  Porovnávací roztok. Příslušné množství látek uvedené v tabulce číslo 1 se rozpustí v 10 ml hep-tanu R.

  Tab.1

  Látka Množství (mg)
  methylkapronat R 10
  methyloktanoat R 90
  methyldekanoat R 50
  methyllaurat R 20
  methylmyristat R 10
  methylpalmitat R 10
  methylstearat R 10
  dekanol R 10
  laurylalkohol R 100
  myristylalkohol R 40
  cetylalkohol CRL 30
  stearylalkohol CRL 20

  Uvažuje se, že součet ploch píků odpovídajících mastných kyselin uvedených níže, se rovná 100 a součet ploch píků odpovídajících mastných alkoholů uvedených níže se rovná 100.

  Podíl mastných kyselin ve zkoušené látce má toto složení:

  Podíl mastných alkoholů ve zkoušené látce má toto složení:

  Voda, semimikrostanovení (2.5.12). Nejvýše 0, 1 %;stanoví se s 5,00 g.

  Celkový popel (1.4.16). Nejvýše 0,1 %;stanoví se s 1,00 g.