Český lékopis 1997

Colae semen

2001

Kolové semeno

Synonymum. Semen colae

Je to celé nebo lámané usušené semeno druhu Cola nitida (VENT.) SCHOTT et ENDL. (C. vera K. SCHUM.) a jeho odrůd, nebo druhu Cola acuminata (P. BEAUV.) SCHOTT et ENDL. (Sterculia acuminata P. BEAUV.) zbavené osemení. Obsahuje nejméně 1,5 % kofeinu (Mr 194,2), vztaženo na vysušenou drogu.

Vlastnosti

Makroskopický a mikroskopický popis, viz Zkoušky totožnosti A a B.

Zkoušky totožnosti

 1. Semeno je oválné, poněkud zaokrouhleně čtyřhranné s deformacemi způsobenými vzájemným otlakem uvnitř plodu; je různé velikosti a hmotnosti, od 5 g do 15 g; zevní strana je tvrdá hladká a silně tmavě hnědá, uvnitř červenohnědá. U druhu C. nitida a jeho odrůd tvoří semeno dvě většinou ploskovypuklé části odpovídající dělohám, v komerční droze se vyskytují obvykle odděleně; dělohy jsou 3 cm až 4 cm dlouhé, 2 cm až 2,5 cm široké a 1 cm až 2 cm silné. U druhu C. acuminata jsou dělohy menší, rozdělené do čtyř až šesti nepravidelných částí.
 2. Droga se upráškuje (355). Prášek je červenohnědý. Pozoruje se pod mikroskopem v glycerolu R 50% (V/V). Droga je charakteristická těmito znaky: četná vejčitá nebo ledvinovitá škrobové zrna velikosti 5 μm až 25 μm, se soustředným vrstvením a paprsčitým, mírně mimo střed ležícím helem; úlomky pletiv děloh s velkými ztlustlými načervenalými mnohohrannými buňkami, naplněnými škrobovými zrny; někdy úlomky osemení.
 3. Provede se tenkovrstvá chromatografie (2.2.27) za použití desky s vrstvou silikagelu GF254 pro TLC R.
  Zkoušený roztok. 1,0 g práškované drogy (355) se smíchá s 5 ml lihu 60% (V/V) R. Protřepává se 30 min při 40 °C a zfiltruje se.
  Porovnávací roztok (a). 25 mg kofeinu R se rozpustí se v 10 ml lihu 60% (V/V) R.
  Porovnávací roztok (b).50 mg theobrominu R se rozpustí v 10 ml směsi objemových dílů vody R, methanolu R a ethylacetatu R (10 + 13 + 77) a zfiltruje se.
  Na vrstvu se nanese odděleně do pruhů 20 µl každého roztoku a vyvíjí se směsí objemových dílů vody R, methanolu R a ethylacetatu R (10 + 13 + 77) po dráze 10 cm. Vrstva se suší 5 min na vzduchu a pozoruje se v ultrafialovém světle při 254 nm. Na chromatogramu zkoušeného roztoku jsou dvě hlavní skvrny, zhášející fluoroscenci, které odpovídají polohou skvrnám na chromatogramech porovnávacích roztoků (a) a (b). Vrstva se postříká směsí stejných objemových dílů lihu 96% R a kyseliny chlorovodíkové R a pak roztokem připraveným bezprostředně před použitím rozpuštěním 1 g jodu R a 1 g jodidu draselného R ve 100 ml lihu 96% R. Na chromatogramu zkoušeného roztoku červenohnědá hlavní skvrna odpovídá polohou a zbarvením skvrně na chromatogramu porovnávacího roztoku (a).

  Zkoušky na čistotu

  Cizí příměsi (2.8.2). Vyhovuje požadavkům zkoušky Cizí příměsi.
  Ztráta sušením (2.2.32). Nejvýše 12,0 %; 2,00 g práškované drogy (355) se suší 2 hod v sušárně při 100 °C až 105 °C.
  Celkový popel (2.4.16). Nejvýše 9,0 %.

  Stanovení obsahu

  Provede se kapalinová chromatografie (2.2.29).
  Zkoušený roztok. 1, 00 g (m1) práškované drogy (355) se smíchá s 50 ml methanolu R, vaří se 30 min na vodní lázni pod zpětným chladičem a po ochlazení se zfiltruje. Filtr se promyje 10 ml methanolu R, zbytek se smíchá s 50 ml methanolu R a předchozí postup se opakuje. Spojené filtráty a promývací tekutiny se v 200,0 ml odměrné baňce zředí methanolem R na 200,0 ml. 20,0 ml tohoto roztoku se v baňce s kulatým dnem odpaří za sníženého tlaku do sucha. Zbytek po odpaření se rozpustí v mobilní fázi a zředí se jí na 50,0 ml.
  Porovnávací roztok. 30,0 mg (m2) kofeinu R a 15,0 mg theobrominu R se rozpustí v mobilní fázi a zředí se jí na 100,0 ml. 10,0 ml tohoto roztoku se zředí mobilní fází na 100,0 ml.

  Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

  Nastříkne se vhodný objem každého roztoku. Zkoušku lze hodnotit, jestliže na chromatogramu porovnávacího roztoku rozlišení mezi píky odpovídajícími kofeinu a teobrominu je nejméně 2,5. Je-li třeba, upraví se objem vody R v mobilní fázi.
  Obsah kofeinu se vypočítá ze vztahu:

  m2 x A1 x 50 ,
  m1 - A2

  v němž značí:
  A1 - plochu píku kofeinu na chromatogramu zkoušeného roztoku,
  A2 - plochu píku kofeinu na chromatogramu porovnávacího roztoku,
  m1 - navážku drogy v gramech,
  m2 - navážku kofeinu R v porovnávacím roztoku v gramech.

  Uchovávání

  V dobře uzavřeném obalu, chraněno před světlem.