Český lékopis 1997

Curcumae xanthonhizae rhizoma

2000

Kurkumový oddenek

Synonyma. Rhizoma Curcumae xanthonhizae, Radix Curcumae xanthonhizae

Je to usušený, na plátky nařezaný oddenek druhu Curcuma xanthonhiza ROXB. (C. xanthor-rhiza D. DIETRICH). Obsahuje nejméně 50 ml silice v 1 kilogramu drogy a nejméně 1,0 % dicinnamoyhnethanových derivátů, vyjádřeno jako kurkumin (C21H2O O6; Mr 368,4), obojí vztaženo na vysušenou drogu.

Vlastnosti

Droga má aromatický pach.

Makroskopický a mikroskopický popis, viz Zkoušky totožnosti A a B.

Zkoušky totožnosti

 1. Jsou to oranžově žluté až žlutohnědé nebo šedohnědé většinou oloupané plátky, 1,5 mm až 6 mm silné, o průměru 15 mm až 50 mm, zřídka až 70 mm. Úlomky hnědošedého korku jsou přítomny jen zřídka. Droga je na příčném řezu žlutá, uprostřed světlejší s tmavými skvrnami. 10m je krátký, jemně zrnitf.
 2. Droga se upráškuje (355). Prášek je červenohnědý. Pozoruje se pod mikroskopem v chloralhydrátu RS. Práškovaná droga je charakteristická těmito znaky: úlomky bezbarvého parenchymu s oranžově žlutými až žlutohnědými sekrečními buňkami; úlomky síťovitě ztlustlých a jiných cév; zřídka úlomky korku a pokožky a úlomky ztlustlých jednobuněčných zašpičatělých chlupů. Pozoruje se pod mikroskopem v glycerolu R 50 % (V/V): jsou přítomna četná vrstevnatá, vejčitá až nepravidelná škrobová zrna, asi 30 pm až 50 um dlouhá a asi 10 ltm až 30 pm široká, s mimostředovým kilem a zřetelným koncentrickým vrstvením.
 3. Provede se chromatografie postupem uvedeným ve zkoušce Curcuma domestica, viz Zkoušky na čistotu. Po usušení na vzduchu se vrstva postříká čerstvě připraveným roztokem dichlorchinonchlorimidu R (0,4 gn) v 2 propanolu R. Vrstva se vystaví působení amoniaku, dokud se skvrna odpovídající thymolu nezbarví modrofialově. Na chromatogramu porovnávacího roztoku je téměř uprostřed modrofialová skvrna (thymol) a v dolní části žlutá skvrna (fluorescein). Na chromatogramu zkoušeného roztoku je modrá skvrna (xanthorrhizol) v poloze těsně nad skvrnou odpovídající thymolu na chromatogramu porovnávacího roztoku a dvě žlutohnědé až hnědé skvrny (kurkumin a demethoxykurkumin) v poloze mezi skvrnami odpovídajícími thymolu a fluoresceinu na chromatogramu porovnávacího roztoku.

  Zkoušky na čistotu

  Cizí příměsi (2.8.2). Vyhovuje zkoušce Cizí příměsi.

  Curcuma domestica. Provede se tenkovrstvá chromatografie (2.2.27) za použití desky s vrstvou silikagelu pro TLC R.

  Zkoušený roztok. 0,5 g čerstvě práškované drogy (500) se smíchá s 5 ml methanolu R, protřepává se 30 min a pak se zfiltruje.

  Porovnávací roztok. 5 mg fluoresceinu R a 10 mg thymolu R se rozpustí v 10 ml methanolu R.

  Na vrstvu se nanese odděleně do pruhů po 10 pl obou roztoků a vyvíjí se směsí objemových dílů kyseliny octové ledové R a toluenu R (20 + 80) po dráze 10 cm. Vrstva se usuší na vzduchu, postříká se směsí objemových dílů kyseliny sírové R a acetanhydridu R (1 + 9) a pozoruje se v ultrafialovém světle při 365 nm. Na chromatogramu zkoušeného roztoku není žlutavě červeně fluoreskující skvrna (bisdemethoxykurkumin) v poloze těsně nad zelenomodře fluoreskující skvrnou fluoresceinu na chromatogramu porovnávacího roztoku.

  Voda (2.2.13). Nejvýše 12,0 %. Stanoví se destilací 20,0 g práškované drogy (500).

  Celkový popel (2.9.1 ó). Nejvýše 8,0 %.

  Stanovení obsahu

  Silice. Provede se Stanovení silic v rostlinných drogách (2.8.12) v 500ml baňce s 5,0 g čerstvě rozdrobněné drogy (500) a 200 ml vody R jako destilační tekutiny, do dělené trubice se přidá 0,5 ml xylenu R. Destiluje se 3 h rychlostí 3 ml/min až 4 ml/min.

  Dicinnamoylmethanové deriváty. 0,100 g práškované drogy (180) se smíchá se 60 ml kyseliny octové ledové R a zahřívá se 60 min ve vodní lázni při 90 °C. Pak se přidají 2,0 g kyseliny borité R a 2,0 g kyseliny štávelové R a zahřívá se 10 min ve vodní lázni při 90 °C. Po ochlazení se zředí kyselinou octovou ledovou R na 100,0 ml a protřepe se. 5,0 ml čiré supernatantní tekutiny se zředí kyselinou octovou ledovou R na 50,0 ml. Měří se Absorbance (2.2.25) při 530 nm za použití kyseliny octové ledové R jako kontrolní tekutiny.

  Obsah dicinnamoyhnethanových derivátů v procentech, vyjádřeno jako kutkumin (C21H20O6) se vypočítá podle vzorce:

  A · 0,426 ,
  m

  v němž značí:

  A - absorbanci zkoušeného roztoku při 530 nm,
  m - hmotnost zkoušené drogy v gramech.

  Specifická absorbance má hodnotu 2350.

  Uchovávání

  V dobře uzavřených obalech, chráněn před světlem.