Český lékopis 1997

Cyamopsidis seminis pulvis

1998

Guar

Je to mletý endosperm semen druhu Cyamopsis tetragonolobus (L.) TAUB. Obsahuje převážně guarový galaktomannan.

Vlastnosti

Bílý nebo téměř bílý prášek, ze kterého rozpuštěním ve vodě vzniká sliz o různé viskozitě. Je prakticky nerozpustný v lihu 96%.

Mikroskopický popis, viz Zkouška totožnosti A.

Zkoušky totožnosti

  1. Pozoruje se pod mikroskopem v glycerolu R. Droga (125) je tvořena hruškovitými až vejčitými buňkami, obvykle jednotlivými, se silně ztlustlými stěnami, protáhlým lumenem a zrnitým obsahem a menšími mnohohrannými, tenkostěnnými buňkami, které jsou jednotlivé nebo shloučené.
  2. Ke 2 g v kuželové baňce se rychle přidá 45 ml vody R a 30 s se intenzivně promíchává. Po 5 min až 10 min se vytvoří lepkavý gel, který při obrácení baňky nevytéká.
  3. Suspenze 0,1 g v 10 ml vody R se smíchá s 1 ml roztoku boritanu sodného R (10 g/l); rychle se vytvoří gel.
  4. Provede se tenkovrstvá chromatografie (2.2.27) za použití vrstvy vhodného silikagelu.

    Zkoušený roztok. K 10 mg v tenkostěnné odstřed'ovací zkumavce se přidají 2 ml roztoku kyseliny trifluoroctové (100 g/l) a intenzivně se protřepává, aby se rozpustil vznikající gel. Potom se zkumavka uzavře a směs se 1 h zahřívá při 120 °C. Hydrolyzát se odstředí, čirá supernatantní tekutina se opatrně převede do 50m1 baňky, přidá se 10 ml vody R a odpaří se do sucha za sníženého tlaku. K získanému čirému filmu se přidá 0,1 ml vody R a 0,9 ml methanolu R. Odstředěním se oddělí amorfní sraženina a supematantní tekutina se zředí methanolem R na 1 ml, pokud je to nutné. Porovnávací roztok. 10 mg galaktosy R a 10 mg mannosy R se rozpustí ve 2 ml vody R a zředí se methanolem R na 20 ml.

    Na vrstvu se nanese odděleně do pruhů po 5 µl každého roztoku a vyvíjí se směsí objemo­vých dílů vody R a acetonitrilu R (15 + 85) po dráze 15 cm. Vrstva se postříká zkoumadlem aminohippurovým R a suší se 5 min při 120 °C. Na chromatogramu porovnávacího roztoku jsou ve spodní části dvě zřetelně oddělené nahnědlé skvrny (odpovídající galaktose a mannose v pořadí zvyšující se hodnoty RF). Na chromatogramu zkoušeného roztoku jsou dvě skvrny odpovídající galaktose a mannose.

Zkoušky na čistotu

Tragant, slizy rostlin rodu Sterculia, agar, alginaty, karagen. K malému množství zkoušené látky se přidá 0,2 ml čerstvě připravené červeně rutheniové RS. Buněčné stěny se při pozorování pod mikroskopem nebarví červeně.

Bilkovina. Nejvýše 8,0 %; S 0,170 g se provede stanovení dusíku mineralizací s kyselinou sírovou (2.5.9). Výsledek se násobí faktorem 6,25.

Zjevná viskozita. 85 % až 115 % viskozity deklarované v označení na obalu. 1,00 g (počítáno na vysušenou látku) se zvlhčí 2,5 ml 2 propanolu R a za míchání se zředí vodou R na 100,0 ml. Po 1 h se stanoví viskozita (2.2.10) za použití rotačního viskozimetru při 20 °C a smykové rychlosti 100 s-1.

Ztráta sušením (2.2.32). Nejvýše 15,0 %. 1,000 g se 5 h suší v sušárně při 100 °C až 105 °C.

Celkový popel (2.4.16). Nejvýše 1,8 %.

Mikrobiální znečištění (2.6.12). Nejvýše 104 živých aerobních mikroorganismů v gramu; stanoví se počítáním na pevných půdách. Vyhovuje zkoušce na nepřítomnost Escherichia coli a Salmo­nella (2.6.13).

Uchovávání

V dobře uzavřených obalech.

Označování

V označení na obalu se uvede zjevná viskozita roztoku (10 g/l) v milipascalsekundách.