Český lékopis 1997

Ether anestheticus

Ether k narkóze

Synonyma. Aether pro narcosi, Aether anaestheticus

 

C2H5-O-C2H5

 

C4H10O   Mr 74,12 CAS 60-29-7

Je to diethylether, který může obsahovat vhodnou netěkavou antioxidační přísadu v přiměřené koncentraci.

Vlastnosti

Čirá bezbarvá těkavá kapalina, velmi pohyblivá, snadno zápalná. Rozpouští se v 15 dílech vody, je mísitelný s lihem 96% a s mastnými oleji.

Zkoušky totožnosti

  1. Zkouška Relativní hustota, viz Zkoušky na čistotu, je zároveň zkouškou totožnosti.
  2. Zkouška Destilační rozmezí, viz Zkoušky na čistotu, je zároveň zkouškou totožnosti.

Zkoušky na čistotu

Relativní hustota (2.2.5). 0,714 až 0,716.

Destilační rozmezí (2.2.11). Pokud zkoušená látka nevyhověla zkoušce Peroxidické látky, zkouška se neprovádí.

Zkoušená látka úplně předestiluje v rozmezí 34,0 °C až 35,0 °C. Zkouška se provede za použití vhodného zahřívání a tak, aby nedošlo k přímému zahřívání baňky nad hladinou kapaliny.

Netěkavé látky. Zkouška se provede u zkoušené látky, u níž bylo zjištěno, že vyhovuje zkoušce na peroxidy.

50 ml se odpaří na voďní lázni do sucha a zbytek se suší při 100 °C až 105 °C; zbytek váží nejvýše 1 mg (20 µg/ml).

Látky s cizím pachem. Na filtrační papír o průměru 80 mm se nakape 5 ml zkoušené látky a nechá se odpařit. Ihned po odpaření není znatelný cizí pach.

Volné kyseliny. Ke 20 ml lihu 96% R se přidá 0,25 ml modři bromthymolové Fc~S1 a po kapkách hydroxid rodný 0,02 mol/l VS do vzniku modrého zbarvení stálého 30 s. K tomuto roztoku se přidá 25 ml zkoušené látky, protřepe se a přidává se po kapkách hydroxid rodný 0,02 mol/l VS do vzniku modrého zbarvení stálého 30 s. Spotřeba hydroxidu sodného 0,02 mol/l VS j e nejvýše 0,4 ml.

Aceton a aldehydy. K 10,0 ml v odměrném válečku se zabroušenou zátkou se přidá 1 ml tetrajodortutňatanu draselného zásaditého RS a 10 s se protřepává. Směs se nechá 5 min stát chráněna před světlem; spodní vrstva může vykazovat pouze slabou opalescenci.

Nevyhoví-li zkoušená látka této zkoušce, postupuje se takto: Po ověření, že zkoušená látka vyhovuje zkoušce na peroxidické látky, se 40 ml zkoušené látky destiluje tak, aby zůstal zbytek pouze 5 ml. Destilát se jímá do předlohy chlazené vodou s ledem a zkouška se opakuje s 10,0 ml destilátu.

Peroxidické látky. Odměrný váleček se zabroušenou zátkou na 12 ml o průměru 15 mm obsahující 8 ml škrobu s jodidem draselným RS se zcela naplní zkoušenou látkou, promíchá se a nechá se 30 min stát chráněn před světlem; roztok se nezbarví.

Voda, semimikrostanovení (2.5.12). Nejvýše 2 g/l; stanoví se s 20,0 ml zkoušené látky.

Uchovávání

Ve vzduchotěsných obalech, chráněn před světlem, při teplotě 8 °C až 15 °C. Obsahy částečně naplněných obalů se mohou rychle znehodnotit.

Označování

V označení na obalu se uvede název a množství přítomného netěkavého antioxidantu, pokud byl přidán.