Český lékopis 1997

Noscapini hydrochloridum monohydricum

2001

Monohydrát noskapiniumchloridu

Synonymum. Noscapini hydrochloridum

 

C22H24ClNO7 . H2O Mr 467,90
Mr bezvodého 449,89
CAS 912-60-7

Je to monohydrát (1R)-8-methoxy-1-[(3S)-(6,7-dimethoxy)ftalidyl]-6, 7-methylendioxy-2-methyl-1,2, 3,4-tetrahydroisochinoliniumchloridu1).Počítáno na vysušenou látku, obsahuje 98,5 % až 100,5 % sloučeniny C22H24ClNO7.

Vlastnosti

Bílý krystalický prášek nebo bezbarvé krystaly. Je hygroskopický, snadno rozpustný ve vodě a v lihu 96%. Vodné roztoky jsou slabě kyselé. Během stání se může vysrážet báze.

Taje při teplotě asi 200 °C, za rozkladu.

Zkoušky totožnosti

Základní sestava zkoušek: C a E.

Alternativní sestava zkoušek: A, B, D a E, viz Obecné zásady (1.2.).

 1. Zkouška Specifická optická otáčivost, viz Zkoušky na čistotu, je zároveň zkouškou totožnosti.
 2. 50 mg se rozpustí v methanolu R obsahujícím NH3 (17 μg/g) a zředí se stejným rozpouštědlem na 100,0 ml. 1,0 ml tohoto roztoku se zředí methanolem R obsahujícím NH3 (17 μg/g) na 10,0 ml. Měří se Absorbance (2.2.25) roztoku při 250 nm až 350 nm; roztok vykazuje dvě absorpční maxima: při 291 nm a 310 nm. Poměr absorbance v maximu při 310 nm k absorbanci v maximu při 291 nm je 1,2 až 1,3.
 3. Infračervené absorpční spektrum (2.2.24). sraženiny získané ve zkoušce E odpovídá spektru noskapinu CRL.
 4. Sraženina získaná ve zkoušce totožnosti E taje (2.2.14) při 174 °C až 177 °C.
 5. Asi 40 mg se rozpustí ve směsi 2 ml vody R a 3 ml lihu 96% R, přidá se 1 ml amoniaku, zředěného RS2 a směs se zahřívá do úplného rozpuštění. Potom se ochladí za tření skleněnou tyčinkou o stěnu zkumavky a zfiltruje se. Filtrát vyhovuje zkoušce (a) na chloridy (2.3.1). Sraženina se promyje vodou R, vysuší se při 100 °C až 105 °C a uchová se pro zkoušky totožnosti C a D.

  Zkoušky na čistotu

  Vzhled roztoku. 0,5 g se rozpustí ve vodě R, přidá se 0,3 ml kyseliny chlorovodíkové 0,1 mol/l RS a zředí se vodou R na 25 ml. Roztok je čirý (2.2.1) a není zbarven intenzívněji než porovnávací barevný roztok Ž6 nebo HŽ6 (2.2.2, Metoda II).

  Hodnota pH (2.2.3). Nejméně 3,0; měří se roztok připravený rozpuštěním 0,2 g v 10 ml vody prosté oxidu uhličitého R.

  Specifická optická otáčivost (2.2.7). +38,5° až +44,0°, počítáno na vysušenou látku; měří se roztok připravený rozpuštěním 0,500 g v kyselině chlorovodíkové 0,01 mol/l RS a zředěním stejným rozpouštědlem na 25,0 ml.

  Příbuzné látky. Provede se tenkovrstvá chromatografie (2.2.27) za použití desky s vrstvou silikagelu C pro TLC R.

  Zkoušený roztok. 0,25 g se rozpustí v lihu 96% R a zředí se jím na 10 ml.

  Porovnávací roztok. 0,5 ml zkoušeného roztoku se zředí lihem 96% R na 100 ml.

  Na vrstvu se nanese po 10 µl každého roztoku a vyvíjí se směsí objemových dílů amoniaku 26% R, lihu 96% R, acetonu R a toluenu R (1 + 3 + 20 + 20) po dráze 15 cm. Vrstva se usuší v proudu vzduchu a postříká se jodobismutitanem draselným zředěným RS. Žádná skvrna na chromatogramu zkoušeného roztoku, kromě hlavní skvrny, není intenzívnější než skvrna na chromatogramu porovnávacího roztoku (0,5 %).

  Ztráta sušením (2.2.32). 2,5 % až 6,5 %; 0,200 g se suší v sušárně při 100 °C až 105 °C.

  Síranový popel (2.4.14). Nejvýše 0,1 %; stanoví se s 1,00 g zkoušené látky.

  Stanovení obsahu

  0,400 g se rozpustí ve směsi 5,0 ml kyseliny chlorovodíkové 0,01 mol/l VS a 50 ml lihu 96% R a titruje se hydroxidem sodným 0,1 mol/l VS za potenciometrické indikace (2.2.20) bodu ekvivalence. Odečte se spotřeba mezi dvěma inflexními body.

  1 ml hydroxidu sodného 0,1 mol/l VS odpovídá 44,99 mg C22H24ClNO7

  Uchovávání

  Ve vzduchotěsných obalech, chráněn před světlem.
  Separandum.


  1) monohydrát (1R)-8-methoxy-1-[(3S)-(6,7-dimethoxy)ftalidyl]-6, 7-methylendioxy-2-methyl-1,2, 3,4-tetrahydroisochinolin-2-ium-chloridu