Český lékopis 1997

Paraldehydum

Paraldehyd

 

C6H12O3 Mr 132,16 CAS 123-63-7

Je to 2,4,6-trimethyl-1,3,5-trioxan, cyklický trimer acetaldehydu. Může obsahovat vhodné množství antioxidantu.

Vlastnosti

Bezbarvá nebo slabě žlutá průhledná kapalina. Ochlazením tuhne a přechází na krystalickou hmotu. Je dobře rozpustný ve vodě, ale méně rozpustný ve vroucí vodě, mísí se s lihem 96%, s etherem a se silicemi.

Zkoušky totožnosti

 1. Roztok S, viz Zkoušky na čistotu, je čirý (2.2.1), zahřátím se zakalí.
 2. K 5 ml se přidá 0,1 ml kyseliny sírové zředěné RS a zahřeje se; je cítit pach acetaldehydu.
 3. K 5 ml roztoku S ve zkumavce se přidá 5 ml dusičnanu stříbrného amoniakálního RS a zahřej e se ve vodní lázni. Na stěně Zkumavky vznikne stříbrné zrcátko.

  Zkoušky na čistotu

  Roztok S. 20,0 ml se rozpustí ve vodě prosté oxidu uhličitého R a zředí se jí na 200,0 ml.

  Kysele reagující látky. K 50,0 ml roztoku S se přidá 0,05 ml fenolftaleinu RS. Ke změně zbarvení indikátoru se spotřebuje nejvýše 1,5 ml hydroxidu sodného 0,1 mol/l VS.

  Index lomu (2.2.6). 1,403 až 1,406.

  Relativní hustota (2.2.5). 0,991 až 0,996.

  Destilační rozmezí (2.2.11). Nejvýše 10 % předestiluje do 123 °C a nejméně 95 % předestiluje do 126 °C.

  Teplota tuhnutí (2.2.18). 10 °C až 13 °C.

  Acetaldehyd. K 5,0 ml se přidá směs 0,2 ml oranže methylové RS, 5 ml lihu R 60% (V/V) a 5 ml hydroxylamoniumchloridu v lihu RS a protřepe se. Ke změně zbarvení indikátoru na čistě žluté se spotřebuje nejvýše 0,8 ml hydroxidu sodného D, S mol/l VS.

  Peroxidy. K 50,0 ml roztoku S se v kulaté baňce se zabroušenou zátkou přidá 5 ml kyseliny sírové zředěné RS a 10 ml jodidu draselného RS. Baňka se uzavře a nechá se 15 min stát na místě chráněném před světlem. Potom se titruje thiosíranem sodným 0,1 mol/l VS za použití 1 ml škrobu RS jako indikátoru. Nechá se 5 min stát, a je-li třeba, dotitruje se. Spotřeba thiosíranu sodného 0,1 mol/l VS je nejvýše 2,0 ml.

  Netěkavý zbytek. 5,0 ml se odpaří ve zvážené odpárovací misce na vodní lázni a suší se 1 h při 105 °C. Zbytek váží nejvýše 3 mg (0,6 g/l).

  Uchovávání.

  V malých dobře naplněných vzduchotěsných obalech, chráněn před světlem na chladném místě. Jestliže látka ztuhne, musí se celý obsah obalu před použitím zkapalnit.

  Separandum.

  Označování

  V označení na obalu se uvede název a množství přidaného antioxidantu.