Český lékopis 1997

Propylenglycolum

Propylenglykol

C3H8O2 Mr 76,10 CAS 57-55-6

Je to (RS)-1,2-propandiol.

Vlastnosti

Viskózní čirá bezbarvá hygroskopická kapalina. Je mísitelný s vodou a s lihem 96%.

Zkoušky totožnosti

  1. Zkouška Relativní hustota, viz Zkoušky na čistotu, je zároveň zkouškou totožnosti. B. Zkouška Index lomu, viz Zkoušky na čistotu, je zároveň zkouškou totožnosti.
  2. Teplota varu (2.2.12). 184 °C až 189 °C.
  3. K 0,5 ml se přidá 5 ml pyridinu R a 2 g jemně rozetřeného nitrobenzoylchloridu R, 1 min se vaří a naleje se za třepání do 15 ml studené vody R. Zfiltruje se a sraženina se promyje 20 ml nasyceného roztoku hydrogenuhličitanu sodného R, potom vodou R a vysuší se. Rozpustí se ve vroucím lihu R 80% (V/V) a za horka se zfiltruje. Po ochlazení se tvoří krystaly, které po vysušení při 100 °C až 105 °C tají (2.2.14) při 123 °C až 128 °C.

Zkoušky na čistotu

Vzhled. Je to čirá (2.2.1) a bezbarvá (2.2.2, Metoda II) kapalina.

Index lomu (2.2.6). 1,431 až 1,433.

Relativní hustota (2.2.5). 1,035 až 1,040.

Kysele reagující látky. K 10 ml se přidá 40 ml vody R a 0,1 ml modře bromthymolové RS1; roztok je zelenožlutý. Ke změně zbarvení indikátoru na modré se spotřebuje nejvýše 0,05 ml hyalroxidu sodného 0,1 mol/l VS.

Oxidující látky. K 10 ml se přidá 5 ml vody R, 2 ml jodidu draselného RS a 2 ml kyseliny sírové zředěné RS a tato směs se uzavře v baňce se zabroušenou zátkou. Baňka se umístí na 15 min do temna a potom se titruj e thiosíranem rodným 0,05 mol/l VS za použití škrobu RS jako indikátoru. Spotřebuje se nejvýše 0,2 ml thiosíranu sodného 0,05 mol/l VS.

Redukující látky. K 1 ml se přidá 1 ml amoniaku zředěného RSI a zahřívá se na voďní lázni při 60 °C po dobu 5 min; roztok není žlutý. Ihned se přidá 0,15 ml dusičnanu stříbrného 0,1 mol/l VS a nechá se 5 min stát; roztok nemění svůj vzhled.

Těžké kovy (2.4.8). 3 ml se smíchají s 12 ml vody R. 12 ml tohoto roztoku vyhovuje limitní zkoušce A na těžké kovy (5 µg/ml). K přípravě porovnávacího roztoku se použije záklaďní roztok olova (1µg Pb/ml).

Voda, semimikrostanovení (2.5.12). Nejvýše 0,2 %;stanoví se s 5,00 g zkoušené látky.

Síranový popel (2.4.14). 50 g se zahřívá do spálení, vyžíhá se a nechá se ochladit. Zbytek se zvlhčí kyselinou sírovou R a vyžíhá se. Tento postup se opakuje. Hmotnost zbytku je nejvýše 5 mg (0,01 %).

Uchovávání

Ve vzduchotěsných obalech.