Český lékopis 1997

Sesami oleum

1998

Sezamový olej

Synonymum. Oleum sesami

 

CAS 8008-74-0

Je to olej získaný ze zralých semen druhu Sesamum indicum L. lisováním nebo extrakcí a následným čištěním. Zbarvení a pach mohou být zlepšeny dalším čištěním. Olej může obsahovat vhodný antioxidant.

Vlastnosti

Čirá slabě žlutá kapalina, zpravidla bez pachu. Je prakticky nerozpustný v lihu 96%, mísitelný s etherem petrolejovým.

Relativní hustota je asi 0,919.

Tuhne při teplotě asi -4 °C na měldcou hmotu.

Zkoušky totožnosti

Základní sestava zkoušek. C.

Alternativní sestava zkoušek: A a B, viz Obecné zásady (1.2.).

  1. Index lomu, viz Zkoušky na čistotu, je zároveň zkouškou totožnosti.
  2. Provede se zkouška Totožnost mastných olejů tenkovrstvou chromatografií (2.3.2). Chromatogram zkoušeného roztoku odpovídá charakteristickému chromatogramu pro Sezamový olej. C. Zkouška Složení triacylglycerolů, viz Zkoušky na čistotu, je zároveň zkouškou totožnosti.

Zkoušky na čistotu

Index lomu (2.2.6). 1,470 až 1,476.

Číslo kyselosti (2.5.1). Nejvýše 0,6; stanoví se s 10,0 g zkoušené látky. Pokud je látka určena k výrobě parenterálních lékových forem, je číslo kyselosti nejvýše 0,3.

Číslo peroxidové (2.5.5). Nejvýše 10,0. Pokud je látka určena k výrobě parenterálních lékových forem, je číslo peroxidové nejvýše 5,0.

Nezmýdelnitelný pod11(2.5. 7). Nejvýše 2,0 %;stanoví se s 5,00 g zkoušené látky.

Zásadně reagující látky (2.4.19). Vyhovuje požadavkům zkoušky Zásadně reagující látky v mastných olejích.

Bavlníkový olej. 5 ml zkoušené látky se smíchá ve zkumavce s 5 ml směsi stejných objemových dílů pentanolu R a roztoku síry R (10 g/l) v sirouhlíku R. Směs se opatrně zahřívá až do odstranění sirouhlíku, pak se dolní třetina zkumavky ponoří do vroucího nasyceného roztoku chloridu sodného R; do 15 min nevznikne červené zbarvení.

Složení triacylglycerolů. Provede se kapalinová chromatografie (2.2.29).

Zkoušený roztok. 0,200 g se v odměrné baňce zředí mobilní fází na 10,0 ml.

Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

Nastříkne se 20 µl zkoušeného roztoku a určí se píky na chromatogramu. Radikály mastných kyselin jsou označeny jako linolenový (Ln), linolový (L), olejový (O), palmitový (P) a stearový (S).

Obsah triacylglycerolů v procentech se vypočítá z ploch píků na chromatogramu zkoušeného roztoku metodou vnitřní normalizace.

Složení triacylglycerolů je následující:

Obr. 1. Vzorový chromatogram pro zkoušku Složení triacylglycerolů

Voda, semimikrostanovení (2.5.12). Pokud je látka určena k výrobě parenterálních lékových forem, obsahuje nejvýše 0,05 % vody; stanoví se s 5,000 g zkoušené látky.

Uchovávání

Ve zcela naplněných vzduchotěsných obalech, chráněn před světlem.

Pokud je látka určena k výrobě parenterálních lékových forem, uchovává se ve vzduchotěsných obalech pod inertním plynem.

Byl-li obal otevřen, jeho obsah má být použit v co nejkratší době. Nepoužitá část obsahu se uchovává v atmosféře inertního plynu.

Označování

V označení na obalu se uvede: