Český lékopis 1997

Silymarinum

N

Silymarinum

CAS 65666-07-1

Je to směs látek flavolignanového typu získaná extrakcí plodu ostropestřce mariánského Silybum marianum (L) GAERTN. Hlavní podíl obsahových látek tvoří silybinin A, silybinin B, isosilybinin A, isosilybinin B, silychristin, silydianin, taxifolin. Počítáno na vysušenou látku, obsahuje nejméně 80 % silymarinu vyjádřeného jako silybinin.

Vlastnosti

Hnědožlutý amorfní prášek slabého charakteristického pachu.

Zkouška totožnosti

Na chromatogramu zkoušeného roztoku ze zkoušky Obsah silybinu jako součet silybininu a isosilybininu, viz Zkoušky na čistotu, retenční časy píků silybininu A a silybininu B odpovídají retenčním píkům silybininu A a silybininu B na chromatogramu porovnávacího roztoku.

Zkoušky na čistotu

Vzhled roztoku. 2,0 g se rozpustí v methanolu R a zředí se jím na 100 ml. Rozpouštění lze urychlit zahřátím na 40 °C. Roztok je čirý (2.2.1).

Látky rozpustné v pentanu. Nejvýše 1,0 %. 2,000 g se v kuželové baňce se zabroušenou zátkou smíchají s 50 ml pentanu R, baňka se uzavře a 10 min se míchá pomocí ultrazvuku. Potom se zfiltruje přes skleněný filtr S4 a filtr i baňka se propláchnou pětkrát 5 ml pentanu R a nakonec se filtr propláchne ještě 10 ml pentanu R. Ve zvážené kuželové baňce předem 30 min sušené při 100 °C až 105 °C se filtrát a promývací tekutiny shromažďují a pentan se oddestiluje. Babka se zbytkem se suší 30 min až 45 min při 100 °C až 105 °C a po ochlazení v exsikátoru se zváží.

Chromatografický profil. Podíl obsahových látek vyjádřený jako součet silybininu a isosilybininu (silybin) je nejméně 30,0 % a obsahové látky celkově, vyjádřeno jako součet silybininu A, silybininu B, isosilybininu A, isosilybininu B, silychristinu, silydianinu a taxifolinu, je nejméně 60,0 %, vzorce viz odstavec Obsahové látky.

Obsah silybinu jako součet silybininu a isosilybininu. Stanoví se kapalinovou chromatografií (2.2.29).

Zkoušený roztok. 50,0 mg se rozpustí ve směsi objemových dílů kyseliny octové ledové R, vody R a methanolu R (1 + 3 + 6) a zředí se stejnou směsí na 50,0 ml. 5,0 ml tohoto roztoku se stejnou směsí zředí na 25,0 ml.

Porovnávací roztok. 50,0 mg silybininu CRL se rozpustí ve směsi objemových dílů kyseliny octové ledové R, vody R a methanolu R (1 + 3 + 6) a zředí se stejnou směsí na 50,0 ml. 5,0 ml tohoto roztoku se zředí stejnou směsí na 25,0 ml.

Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

Při průtoku mobilní fáze 1,0 ml/min se kolona temperovaná na 35 °C promývá do ustálení rovnováhy po dobu asi 60 min. Nastříkne se 10 µl porovnávacího roztoku. Při zaznamenání chromatogramu za předepsaných podmínek je retenční čas piku silybininu A asi 19,0 min a relativní retenční čas píku silibininu B 1, 10, vztaženo k retenčnímu času píku silybininu A. Zkoušku lze hodnotit, jestliže rozlišení mezi piky silybininu A a silybininu B není menší než 1,30.

Nastříkne se šestkrát 10 µl porovnávacího roztoku. Zkoušku lze hodnotit, jestliže relativní směrodatná odchylka plochy píku odpovídajícího silybininu A není větší než 1,0 %. Střídavě se nastřikuje 10 µl porovnávacího roztoku a 10 µl zkoušeného roztoku. Procentuální obsah silybinu

jako součet silybininu a isosilybininu se vypočítá metodou externího standardu z ploch píků silybininu A, silybininu B, isosylibininu A (pík s relativním retenčním časem 1,50) a isosylibininu B (pík s relativním retenčním časem 1,60) na chromatogramu zkoušeného roztoku a z ploch piků silybininu A a silybininu B na chromatogramu porovnávacího roztoku.

Obsahové látky celkově. Použijí se chromatogramy zkoušeného roztoku a porovnávacího roztoku získané ve zkoušce Obsah silybinu jako součet silybininu a isosylibininu a vypočítá se celkový procentuální obsah obsahových látek metodou externího standardu z ploch těchto píků na chromatogramu zkoušeného roztoku:

taxifolinu, relativní retenční čas 0,32,

silychristinu, relativní retenční čas 0,42,

silydianinu, relativní retenční čas 0,49,

silybininu A, relativní retenční čas 1,00,

silybininu B, relativní retenční čas 1,10,

isosylibininu A, relativní retenční čas 1,50,

isosilybininu B, relativní retenční čas 1,60 a z ploch píků na chromatogramu porovnávacího roztoku (silybininu A a silybininu B).

Organická zbytková rozpouštědla. Celkový obsah organických rozpouštědel je nejvýše 1,0 %, obsah acetonu je nejvýše 0,5 %, obsah ethanolu je nejvýše 0,5 % a obsah ostatních rozpouštědel celkem není větší než 0,1 %. Stanoví se plynovou chromatografií se statickým head-space nástřikem (2.2.28).

Zkoušený roztok.(a). 0,100 g se ve vhodné lahvičce rozpustí v 1 ml dimethylformamidu R a přidá se 0,5 ml vody R. Lahvička se uzavře pryžovou zátkou pokrytou polytetrafluorethylenovou fólii a zátka se zajistí hliníkovým uzávěrem. Obsah lahvičky se protřepe.

Roztok rozpouštědel. Rozpustí se po 60 mg acetonu R, etheru R, ethanolu R, methanolu R, ethylacetatu R a hexanu R v 15 ml dimethylformamidu R a zředí se jím na 25,0 ml. 2,0 ml tohoto roztoku se přidají k 15 ml dimethylformamidu R a zředí se jíte na 25,0 ml.

Porovnávací roztok. 1,0 ml roztoku rozpouštědel se ve vhodné lahvičce smíchá s 0,5 ml vody R. Lahvička se uzavře pryžovou zátkou pokrytou polytetrafluorethylenovou fólií a zátka se zajistí hliníkovým uzávěrem. Obsah lahvičky se protřepe.

Dále se postupuje podle stati Zbytková rozpouštědla (2.4.24) za použití systému A.

Těžké kovy (2.4.8). 1,0 g vyhovuje limitní zkoušce C na těžké kovy (100 µg/g). K přípravě porovnávacího roztoku se použije základní roztok olova (10 Ng Pb/ml).

Ztráta sušením (2.2.32). Nejvýše 4, 0 %. 0,200 g se zahřívá 2 hodiny v sušárně při 130 °C.

Síranový popel (2.4.14). Nejvýše 1, 0 %. Stanoví se s 1,00 g zkoušené látky.

Mikrobiální znečištění. Z celkového počtu živých mikroorganismů (2.6.12) je nejvýše 103 aerobních bakterií v 1 g a nejvýše 102 hub v 1 g. Vyhovuje zkoušce na nepřítomnost Escherichia coli (2.6.13).

Stanovení obsahu

50 mg se rozpustí v methanolu R zahříváním na vodní lázni při 80 °C. Po ochlazení se zředí methanolem R na 100,0 ml. 1,0 ml tohoto roztoku se zředí methanolem R na 50,0 ml. Změří se Absorbance (2.2.25) výsledného roztoku při 288 nm proti methanolu R jako kontrolní tekutině.

Vypočítá se obsah silymarinu vyjádřený jako silybinin za použití specifické absorbance silybininu, která má hodnotu 503. Výsledek se přepočítá na vysušenou látku.

Uchovávání

V dobře uzavřených obalech, při teplotě nepřevyšující 25 °C.

Obsahové látky

Silybinin A. (2R, 3R)-3,5, 7-trihydroxy-2-[(2R, 3R)-3-(4-hydroxy-3-methoxyfenyl)-2-hydroxymethyl-1,4-benzodioxan-6-yl]-4-chromanon,

Silybinin B. (2R, 3R)-3,5, 7-trihydroxy-2-[(2S, 3S)-3-(4-hydroxy-3-methoxyfenyl)-2-hydroxymethyl-1,4-benzodioxan-6-yl]-4-chromanon,

Isosilybinin A. (2R, 3R)-3,5, 7-trihydroxy-2-[(2R, 3R)-3-(4-hydroxy-3-methoxyfenyl)-3-hydroxymethyl-1,4-benzodioxan-6-yl]-4-chromanon,

Isosilybinin B. (2R, 3R)-3,5, 7-trihydroxy-2-[(2S, 3S)-2-(4-hydroxy-3-methoxyfenyl)-3-hydroxymethyl- 1,4-benzodioxan-6-yl]-4-chromanon,

Silydianin. (2R, 3R)-3,5, 7-trihydroxy-2-[7a-hydroxy-8-(4-hydroxy-3-methoxyfenyl)-7-oxo-2,3, 3a, 6,7, 7a-hexahydro-3,6-methanobenzo[b]furan-4-yl]-4-chromanon,

Silychristin. (2R, 3R)-3,5, 7-trihydroxy-2-[(2R, 3S)-7-hydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxyfenyl)-3-hydroxymethyl-2, 3-dihydrobenzo[b]furan-5-yl]-4-chromanon,

Taxifolin. (2R, 3S)-3,5, 7-trihydroxy-2-(3, 4-dihydroxyfenyl)-4-chromanon.