Český lékopis 1997

Amygdalae oleum raffinatum

2001

Mandlový olej čištěný

Synonymum. Oleum amygdalae raffinatum

CAS 8007-69-0

Je to mastný olej získaný lisováním za studena ze zralých semen druhu Prunus dulcis (MILL.) D. A. WEBB var. dulcis nebo Prunus dulcis (MILL.) D. A. WEBB var. amara (D. C.) BUCHHEIM nebo ze směsi obou odrůd a následným čištěním. Může obsahovat vhodný antioxidant.

Vlastnosti

Slabě žlutá čirá kapalina. Je těžce rozpustný v lihu 96%, mísitelný s etherem petrolejovým. Tuhne při teplotě asi-18 °C.

Relativní hustota je asi 0,916.

Zkoušky totožnosti

  1. Provede se zkouška Totožnost mastných olejů tenkovrstvou chromatografií (2.3.2). Získaný chromatogram odpovídá charakteristickému chromatogramu mandlového oleje.
  2. Zkouška Podíl mastných kyselin, viz Zkoušky na čistotu, je zároveň zkouškou totožnosti.

Zkoušky na čistotu

Absorbance (2.2.25). 0,100 g se rozpustí v cyklohexanu R a zředí se jím na 10,0 ml. Absorbance roztoku měřená v maximu při 264 nm až 276 tun je 0,2 až 6,0.

Číslo kyselosti (2.5.1). Nejvýše 0,5; stanoví se s 5,0 g zkoušené látky.

Číslo peroxidové (2.5.5). Nejvýše 5,0.

Nezmýdelnitelné látky (2.5.7). Nejvýše 0,7 %; stanoví se s 5,0 g zkoušené látky.

Podíl mastných kyselin (2.4.22, Metoda A). Podíl mastných kyselin má toto složení:

Steroly. Provede se zkouška Steroly v mastných olejích (2.4.23). Podíl sterolů má toto složení:

Voda, mikrostanovení (2.5.32). Nejvýše 0,1 %, pokud je látka určena k výrobě parenterálních přípravků; stanoví se s 5,000 g zkoušené látky.

Uchovávání

Ve zcela naplněných obalech, chráněn před světlem.

Označování

V označení na obalu se uvede: