Český lékopis 1997

Centellae asiaticae herba

2001

Pupečníková nat'

Synonymum. Herba Centellae asiaticae

Je to usušená řezaná nať druhu Centella asiatica (L.) URBAN. Celkový obsah derivátů triterpenu je nejméně 6,0 %, vyjádřeno jako asiatikosid (C48H78O19; Mr 959,15), počítáno na sušinu.

Vlastnosti

Makroskopický a mikroskopický popis, viz Zkoušky totožnosti A a B.

Zkoušky totožnosti

 1. Listy mají proměnlivou velikost; řapík je obvykle pětkrát až desetkrát, někdy patnáctkrát delší než čepel, která je 10 mm až 40 mm dlouhá a 20 mm až 40 mm, často až 70 mm široká. Listy jsou střídavé, často na uzlinách shloučené, jsou ledvinovité nebo okrouhlé, nebo oválně eliptické, s dlanitou žilnatinou, obvykle se sedmi žilkami, okraj čepele je vroubkovaný. Mladé listy naspodu ochmýřené, starší listy jsou olysalé. Květenství, je-li přítomno, tvoří jednoduchý okolík, většinou tříkvětý, řidčeji dvou nebo čtyřkvětý. Květy jsou velmi malé (asi 2 mm), pětičetné, semeník spodní; plod je hnědošedá okrouhlá nožka, až 5 mm dlouhá, ze stran silně zploštělá se sedmi až devíti vyniklými zakřivenými žebry.  
 2. Droga se upráškuje (355). Prášek je zelenošedý. Pozoruje se pod mikroskopem v chloralhydrátu RS. Práškovaná droga je charakteristická těmito znaky: četné úlomky pokožky listu s mnohohrannými buňkami a nepravidelně rýhovanou kutikulou, paracytické průduchy (2.8.3)(2.8.3) jsou četnější na spodní straně listu; úlomky pokožky řapíku s protáhlými buňkami; dlouhé, jednobuněčné, jednořadé někdy mnohobuněčné zprohýbané krycí chlupy; mladé lístky; cévy šroubovitě ztlustlé; pryskyřičné kanálky; krystaly a drúzy šfavelanu vápenatého o průměru až 40 pm; svazky úzkých komůrkových vláken stonku; úlomky plodu s vrstvami širokých, parketovitě uspořádaných buněk, cévami kruhovitě ztlustlými a buňkami parenchymu obsahujícími jednoduchá nebo složená škrobová zrna.
 3. Provede se tenkovrstvá chromatografie (2.2.27) za použití desky s vrstvou silikagelu G pro TLC R.

  Zkoušený roztok. 5,0 g práškované drogy (355) se smíchá s 50 ml lihu R 30 % (VN), zahřeje se k varu pod zpětným chladičem a pak se odstředí.

  Porovnávací roztok. 5 mg asiatikosidu R se rozpustí v methanolu R a zředí se jím na 10 ml.

  Na vrstvu se nanese do pruhů po 10 µl obou roztoků a vyvíjí se směsí objemových dílů směsi kyseliny octové R, kyseliny mravenčí R, vody R a ethylacetatu R (11 + 11 + 27 + 100) po dráze 15 cm. Vrstva se usuší na vzduchu, postříká se anisaldehydem RS, a suší se při 100 °C až 105 °C. Pozoruje se v denním světle. Na chromatogramu porovnávacího roztoku je v dolní třetině zelenomodrá skvrna (asiatikosid). Na chromatogramu zkoušeného roztoku je skvrna odpovídající polohou a zbarvením skvrně na chromatogramu porovnávacího roztoku (asiatikosid), pod ní je fialová skvrna (madekasosid), blízko čela chromatogramu je světle modrá skvrna (kyselina asiatiková) a bezprostředně pod ní růžově fialová skvrna (kyselina madekasová). V dolní polovině chromatogramu zkoušeného roztoku jsou mezi startem a skvrnou odpovídající madekasosidu hnědé, šedé a hnědozelené skvrny a nad skvrnou odpovídající asiatikosidu hnědožluté nebo světle žluté skvrny.

  Zkoušky na čistotu

  Cizí příměsi (2.8.2). Nejvýše 7 %, z toho nejvýše 5 % podzemních orgánů a nejvýše 2 % dalších cizích příměsí.

  Ztráta sušením (2.2.32).. Nejvýše 10,0 %; 1,000 g práškované drogy se suší 2 h v sušárně při 100 °C až 105 °C.

  Celkový popel (2.4.16)(2.4.16). Nejvýše 12,0 %.

  Stanovení obsahu

  Provede se kapalinová chromatografie (2.2.29) (2.2.29).

  Zkoušený roztok. 5,0 g práškované drogy (355) se extrahuje 8 h v Soxhletově přístroji se 100 ml methanolu R. Po ochlazení se roztok zředí methanolem R na 100,0 ml a zfiltruje se (0,45 μm). 2,0 ml filtrátu se zředí methanolem R na 20,0 ml.

  Porovnávací roztok. 20,0 mg asiatikosidu R se rozpustí v methanolu R, je-li třeba za použití ultrazvukové lázně, a zředí se jím na 20,0 ml. 2,0 ml tohoto roztoku se zředí methanolem R na 100,0 ml.

  Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:


  Nastříkne se po 20 μl obou roztoků.

  Vypočítá se odezvový faktor pro asiatikosid ze vztahu:

  Rf = A1· V1 · 100 ,
  m1 · HPLCp

  v němž značí:

  A1 - plochu píku odpovídajícího asiatikosidu na chromatogramu porovnávacího roztoku,
  V1 - objem porovnávacího roztoku v mililitrech,
  m1 - hmotnost asiatikosidu v porovnávacím roztoku v miligramech,
  HPLCp - stanovená čistota asiatikosidu.

  Vypočítá se průměrný odezvový faktor pro asiatikosid ze vztahu: N

  v němž značí: N

  N - počet nástřiků porovnávacích roztoků (N = 4, nejméně).

  Vypočítá se celkový obsah derivátů triterpenu, počítáno jako asiatikosid (C48H78O19), ze vztahu:

  mrA+(B 1,017)+( 0,526)+(D 0,509)1 LJ r

  v němž značí:

  V - objem zkoušeného roztoku v mililitrech,
  m - hmotnost drogy ve zkoušeném roztoku v miligramech,
  A - plochu píku odpovídajícího asiatikosidu na chromatogramu zkoušeného roztoku,
  B - plochu píku odpovídajícího madekasosidu na chromatogramu zkoušeného roztoku,
  C - plochu píku odpovídajícího kyselině madekasové na chromatogramu zkoušeného roztoku,
  D - plochu píku odpovídajícího kyselině asiatikové na chromatogramu zkoušeného roztoku,
  Rf - průměrný odezvový faktor pro asiatikosid.

  Relativní retenční čas vztažený k rozpouštědlu:

  Uchovávání

  Chráněna před světlem.

  Následující vzor chromatogramu je pouze pro informaci a tato část není součástí požadavků článku.

  Obr. 1 Vzorový chromatogram Centellae asiaticae herba pro zkoušku Stanovení obsahu

  1 = rozpouštědlo, 2 = madekasosid, 3 = asiatikosid, 4 = kyselina madekasová, 5 = kyselina asiatiková