Český lékopis 1997

Cetostearylis isononanoas

Cetostearylisononanoat

Je to směs esterů cetylstearylalkoholu s kyselinou isononanovou, hlavně kyselinou 3,5, 5 - -trimethylhexanovou.

Vlastnosti

Čirá bezbarvá nebo slabě nažloutlá kapalina. Je prakticky nerozpustný ve vodě, dobře rozpustný v lihu 96% a v etheru petrolejovém, mísí se s mastnými oleji a s tekutým parafinem.

Viskozita je 15 mPa.s až 30 mPa.s, relativní hustota je 0,85 až 0,86 a index lomu je 1,44 až 1,45.

Zkoušky totožnosti

  1. Po ochlazení pod 15 °C vzniká zákal.
  2. Zkouška Číslo zmýdelnění, viz Zkoušky na čistotu, je zároveň zkouškou totožnosti.
  3. Infračervené absorpční spektrum (2.2.24). zkoušené látky se shoduje s referenčním spektrem Ph. Eur. pro cetostearylisononanoat.

Zkoušky na čistotu

Vzhled. Zkoušená látka je čirá (2.2.1) a není intenzívněji zbarvena než porovnávací barevný roztok Ž6 (2.2.2, Metoda I).

Číslo kyselosti (2.5.1). Nejvýše 1,0; stanoví se s 5,0 g.

Číslo hydroxylové (2.5.3). Nejvýše 5,0 (Metoda A).

Číslo jodové (2.5.4). Nejvýše 1,0.

Číslo zmýdelnění (2.5.6). 135 až 148; stanoví se s 1,0 g zkoušené látky.

Těžké kovy (2.4. 8). 2,0 g vyhovují limitní zkoušce D na těžké kovy (10 µg/g). Porovnávací roztok se připraví za použití 2 ml základního roztoku olova (10 µg Pb/ml).

Voda, semimikrostanovení (2.5.12). Nejvýše 0,2 %;stanoví se s 10,0 g zkoušené látky.

Celkový popel (2.4.16). Nejvýše 0,2 %;stanoví se s 2,00 g zkoušené látky.

Uchovávání

V dobře uzavřených obalech.