Český lékopis 1997

Etofenamatum

2001

Etofenamát

C18H18F3NO4 Mr 369,34 CAS 30544-47-9

Je to 2-(2-hydroxyethoxy)ethyl-2-[3-(trifluormethyl)annino]benzoat1). Počítáno na bezvodou látku, obsahuje 98,5 až 101,5 % sloučeniny C18H18F3NO4.

Vlastnosti

Vzhled. Nažloutlá viskózní tekutina.

Rozpustnost. Prakticky nerozpustný ve vodě, mísitelný s ethylacetatem a s lihem 96%.

Zkouška totožnosti

Infračervené absorpční spektrum (2.2.24)..

Porovnání. S etofenamatem CRL.

Příprava. Měří se látky ve formě filmu.

  Zkoušky na čistotu

  Vzhled. Zkoušená látka je čirá (2.2.1). A není zbarvena intenzívněji než porovnávací barevný roztok ZŽ1 (2.2.2 Metoda II)..

  Nečistota F. Nejvýše 0,1 %: provede se plynová chromatografie (2.2.28)..

  Vnitřní standard. Tetradekan R.

  Roztok A. 6,0 mg tetradekanu R se rozpustí v hexanu R a zředí se jím na 10,0 ml.

  Roztok B. K 6,0 mg diethylenglykolu R v 10ml odměrné baňce se přidají 3 ml N-methyltrimethylsilyl-trifluoracetamidu R a zahřívá se 30 min při 50 °C. Po ochlazení se zředí N-methyltrimethylsilyl-triflouracetamidem R na 10,0 ml.

  Zkoušený roztok. K 0,200 g se přidá 10 μl roztoku A a 2 ml N-methyltrimethylsilyl-triflouracetamidu R a zahřívá se 30 min při 50 °C.

  Porovnávací roztok. K 2,0 ml N-methyltrimethylsilyl-triflouracetamidu R se přidá 10 μl roztoku A a 10 µl roztoku B.

  Kolona:

  Nosný plyn. Vodík pro chromatografii R.

  Průtoková rychlost. 0,9 ml/min.

  Teplotní program:

    Čas
  (min)
  Teplota
  (°C)
  Rychlost
  (°C/min)
  kolona 0 - 13 60 → 150 7
  13 - 19 150 → 300 25
  19 - 34 300  
  nástřikový prostor   150
  detektor 300

  Detekce. Plamenoionizační detektor.

  Nástřik. Nastřikuje se přímo po 0,2 µl zkoušeného roztoku a porovnávacího roztoku.

  Příbuzné látky. Provede se kapalinová chromatografie (2.2.29)..

  Zkoušený roztok. 50,0 mg se rozpustí ve 30 ml methanolu R a zředí se vodou R na 50,0 ml.

  Porovnávací roztok (a). 10,0 mg etofenamatu nečistoty G CRL se rozpustí v methanolu R a zředí se jím na 20,0 ml, 0,2 ml tohoto roztoku se zředí směsí objemových dílů vody R a methanolu R (40 + 60) na 50,0 ml.

  Porovnávací roztok (b). 0,2 ml zkoušeného roztoku se zředí směsí objemových dílů vody R a methanolu R (40 + 60) na 100,0 ml.

  Porovnávací roztok (c). K 5,0 ml porovnávacího roztoku (a) se přidá 5,0 ml porovnávacího roztoku (b).

  Porovnávací roztok (d). 10,0 mg etofenamatu pro test způsobilosti CRL (obsahuje etofenamat s přídavkem 1 % nečistot A, B, C, D a E) se rozpustí v 6,0 ml methanolu R a zředí se vodou R na 10,0 ml.

  Kolona:

  Mobilní fáze:

  gradientový program:

  Čas
  (min)
  Mobilní fáze A
  % (V/V)
  Mobilní fáze B
  % (V/V)
  0 - 3 40 60
  13 - 20 40 → 10 60 → 90
  20 - 25 10 90
  25 - 26 10 → 40 90 → 60
  26 - 31 40 60

  Průtoková rychlost. 1,2 ml/min.

  Detekce. Spektrofotometr při 286 nm.

  Nástřik. 20 μl.

  Test způsobilosti systému:

  Limity:

  Těžké kovy (2.4.8). Nejvýše 10 µg/g; 2,0 g vyhovují limitní zkoušce C na těžké kovy. Porovnávací roztok se připraví za použití 2 ml základního roztoku olova (10µg Pb/ml).

  Voda, semimikrostanovení (2.5.12). Nejvýše 0, 5 %;stanoví se s 1,000 g zkoušené látky.

  Síranový popel (2.4.14). Nejvýše 0, 1 %; stanoví se s 1,00 g zkoušené látky.

  Stanovení obsahu

  K 3,000 g se přidá 20,0 ml 2-propanolu R a 20,0 ml hydroxidu sodného I mol/l VS a 2 h se zahřívá pod zpětným chladičem. Přidá se 0,1 ml modři óromthymolové RSI a po ochlazení se titruje kyselinou chlorovodíkovou I mol/l VS do odbarvení roztoku. Provede se slepá zkouška.

  1 ml hydroxidu sodného 1 mol/l VS odpovídá 0,3694 g C18H18F3NO4.

  Nečistoty

  1. R-COOH: kyselina 2-[3-(trifluormethyl)anilino]benzoová (kyselina flufenamová),   
  2. butyl-2-[3-(trifluormethyl)anilino]benzoat (butylflufenamat)2),
  3. R-H: N-fenyl-3-(tritluormethyl)anilin;3),   
  4. (oxydiethylen)-bis{2-[3-(trifluormethyl)anilino]benzoat}4),   
  5. [2-(2-butoxyethoxy)ethyl]-2-[3-(trifluormethyl)anilino]benzoat5),
  6. 2,2'-oxydiethanol6) (diethylenglykol),   
  7. (2-hydroxyethyl)-2-[3-(trifluormethyl)annino]benzoat7).

   Následující chromatogram je pouze pro informaci a tato část není součástí požadavků článku.

   Obr. 1 Vzorový chromatogram pro zkoušku Příbuzné látky


  1) 2-(2-hydroxyethoxy)ethyl-2-[3-(trifluormethyl)anilino]benzoát
  2) butyl-2-[3-(trifluormethyl)anilino]benzoát (butylflufenamát)
  3) N-fenyl-3-(trifluormethyl)anilin
  4) (oxydiethylen)-bis(2-[3-(trifluormethyl)anilino]benzoát)
  5) [2-(2-butoxyethoxy)ethyl]-2-[3-(trifluormethyl)anilino]benzoát
  6) 2,2'-oxydiethan-1-ol
  7) (2-hydroxyethyl)-2-[3-(trifluormethyl)anilino]benzoát