Český lékopis 1997

Kalii natrii tartras

N

Vínan draselno-sodný

Synonymum. Kalium natrium tartaricum

 

C4H4KNaO6 . 4H2O   Mr 282,22 CAS6100-16-9

Je to tetrahydrát draselno-sodné soli kyseliny (+)-(2R, 3R)-2,3-dihydroxyjantarové. Počítáno na bezvodou látku, obsahuje 98,0% až 101,0% sloučeniny  C4H4KNaO6

Vlastnosti

Bezbarvé průsvitné krystaly nebo bílý krystalický prášek. Na vzduchu ztrácí část krystalické vody. Je velmi snadno rozpustný ve vodě a prakticky nerozpustný v lihu 96 %.

Zkoušky totožnosti

  1. Zkouška Specifická optická otáčivost, viz Zkoušky na čistotu, je zároveň zkouškou totožnosti.
  2. Vyhovuje zkoušce (b) na draslík (2.3.1).
  3. Vyhovuje zkoušce (a) na sodík (2.3.1).
  4. Vyhovuje zkoušce (a) na vínan (2.3.1).

Zkoušky na čistotu

Roztok S. 5,00 g se rozpustí ve vodě prosté oxidu uhličitého R a zředí se jí na 100 ml.

Vzhled roztoku. Roztok S je čirý (2.2.1) a bezbarvý (2.2.2, Metoda II).

Kysele nebo zásadně reagující látky. K 5 ml roztoku S se přidá 0,1 ml fenolftaleinu RS. Ke změně zbarvení roztoku se spotřebuje nejvýše 0,5 ml hydroxidu sodného 0,01 mol/l VS nebo 0,5 ml kyseliny chlorovodíkové 0,01 mol/l VS.

Specifická optická otáčivost (2.2.7). +28,0° až +30,0°, počítáno na bezvodou látku; měří se roztok S.

Chloridy (2.4.4). 10 ml roztoku S se zředí vodou R na 15 ml. Roztok vyhovuje limitní zkoušce na chloridy (100 µg/g).

Sírany (2.4.13). 1,0 g zkoušené látky se rozpustí ve vodě destilované R a zředí se jí na 15 ml. Tento roztok vyhovuje limitní zkoušce na Sírany (50 µg/g). K přípravě porovnávacího roztoku se použije 5 ml základního roztoku síranů (10µg SO4/ml) a zředí se vodou R na 15 ml.

Amonium (2.4.1). 5 ml roztoku S vyhovuje limitní zkoušce na amonium (40 µg/g).

Arsen (2.4.2). 10 ml roztoku S vyhovuje limitní zkoušce A na arsen (2 µg/g).

Všpnik (2.4.3). 10 ml roztoku S se zředí vodou destilovanou R na 15 ml. Tento roztok vyhovuje limitní zkoušce na vápník (200 µg/g).

Těžké kovy (2.4.8). 2,0 g se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 20 ml. 12 ml tohoto roztoku vyhovuje limitní zkoušce A na těžké kovy (10 µg/g). K přípravě porovnávacího roztoku se použije základní roztok olova (1 µg Pb/ml).

Voda, semimikrostanovení (2.5.12). 24,0 % až 26,5 %;stanoví se s 50,0 mg jemně rozetřené zkoušené látky, která se rozpustí v 50 ml methanolu bezvodého R a pomalu se titruje.

Stanovení obsahu

25,0 mg jemně rozetřené zkoušené látky se rozpustí v 40 ml kyseliny octové bezvodé R, přidá se 20 ml acetanhydridu R a titruj e se kyselinou chloristou 0, 02 mol/l VS za potenciometrické indikace bodu ekvivalence (2.2.20). Před koncem titrace se titruje velmi pomalu.

1 ml kyseliny chloristé 0,02 mol/l VS odpovídá 2,102 mg C4H4KNaO6.

Uchovávání

V dobře uzavřených obalech.