Český lékopis 1997

Alcohol stearylicus

Stearylalkohol

Synonymum. Alcoholum stearylicum

CAS 112-92-5

Je to směs pevných alkoholů. Obsahuje nejméně 95,0 % oktadekanolu (C18H38O; Mr 270,50).

Vlastnosti

Bílé mastné šupinky, granulky nebo hmota. Je prakticky nerozpustný ve vodě, dobře rozpustný v lihu 96%, snadno rozpustný v etheru. Po roztavení je mísitelný s mastnými oleji, tekutým parafinem a s roztaveným tukem z ovčí vlny.

Zkoušky totožnosti

Hodnotí se chromatogramy získané ve zkoušce Stanovení obsahu. Retenční čas a velikost hlavního píku na chromatogramu zkoušeného roztoku jsou přibližně shodné s retenčním časem a velikostí hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (a).

  Zkoušky na čistotu

  Vzhled roztoku. 0,50 g se rozpustí zahříváním k varu ve 20 ml lihu 96% R a nechá se zchladnout. Roztok je čirý (2.2.1) a není zbarven intenzívněji než porovnávací barevný roztok H 6 (2.2.2, Metoda II).

  Teplota tání (2.2.14). 57 °C až 60 °C.

  Číslo kyselosti (2.5.1). Nejvýše 1,0.

  Číslo hydroxylové (2.5.3, Metoda A). 197 až 217.

  Číslo jodové (2.5.4). Nejvýše 2,0; stanoví se se 2,00 g zkoušené látky rozpuštěné, je-li třeba zahřátím, ve 25 ml chloroformu R.

  Číslo zmýdelnění (2.5.6). Nejvýše 2,0; stanoví se s 10,0 g zkoušené látky.

  Stanovení obsahu

  Provede se plynová chromatografie (2.2.28).

  Zkoušený roztok. 0,100 g se rozpustí v ethanolu R a zředí se jím na 10,0 ml.

  Porovnávací roztok (a). 0,100 g stearylalkoholu CRL se rozpustí v ethanolu R a zředí se jím na 10,0 ml.

  Porovnávací roztok (b).5 mg cetylalkoholu CRL se rozpustí ve 4,5 ml porovnávacího roztoku (a) a zředí se ethanolem R na 5,0 ml.

  Chromatografický postup se obvykle provádí za použití: 

  Teplota kolony se udržuje na 220 °C, teplota nástřikového prostoru na 275 °C a detektoru na 250 °C.

  Nastříknou se 2 µl porovnávacího roztoku (b). Zkoušku lze hodnotit, jestliže rozlišení píku odpovídajícího cetylalkoholu a píku odpovídajícího stearylalkoholu je nejméně 4,0.

  Nastřílrne se odděleně po 2 µl zkoušeného roztoku a porovnávacího roztoku (a). Procentuální obsah oktadekanolu se vypočítá metodou vnitřní normalizace.

  Uchovávání.

  V dobře uzavřených obalech.