Český lékopis 1997

Bromocriptini mesilas

2001

Bromokriptiniummesilat

C33H44BrN5O8S Mr 750,70 CAS 22260-51-1

Je to bromokriptiniummethansulfonat1), tj. (6aR, 9R)-5-brom-9-{[[(2R, SS, 10aS, 10bS)-10b-hydroxy-5-isobutyl-2-isopropyl-3, 6-dioxo-oktahydro-8H-oxazolo[3,2-a]pyrrolo[2, 1-c]pyrazin-2-yl]amino]karbonyl}-7-methyl-4,6, 6a, 7,8, 9-hexahydroindolo[4, 3-fg]chinolin-7-ium-methansulfonat2). Počítáno na vysušenou látku, obsahuje 98,0 % až 101,0 % sloučeniny C33H44BrN5O8S.

Vlastnosti

Bílý nebo slabě zbarvený jemný krystalický prášek. Je velmi citlivý na světlo, prakticky nerozpustný ve vodě, snadno rozpustný v methanolu, dobře rozpustný v lihu 96%, mírně rozpustný v dichlormethanu.

Zkoušky totožnosti, zkoušky na čistotu a stanovení obsahu se provádějí co nejrychleji a za chránění před světlem!

Zkoušky totožnosti

Základní sestava zkoušek: B.

Alternativní sestava zkoušek: A, C, D a E, viz Obecné zásady (1.2.).

 1. 10,0 mg se rozpustí v 10 ml methanolu R a zředí se kyselinou chlorovodíkovou 0,01 mol/l RS na 200,0 ml. Měří se absorbance (2.2.25) při 250 nm až 380 nm; roztok vykazuje absorpční maximum při 305 nm a minimum při 270 nm. Specifická absorbance v maximu je 120 až 135, počítáno na vysušenou látku.
 2. Infračervené absorpční spektrum (2.2.24) zkoušené látky odpovídá spektru bromokriptiniummesilatu CRL.
 3. Provede se tenkovrstvá chromatografie (2.2.27) za použití desky s vrstvou silikagelu G pro TLC R.

  Roztoky se připraví bezprostředně před použitím.

  Zkoušený roztok. 10 mg se rozpustí ve směsi objemových dílů lihu 96% R, methanolu R a dichlormethanu R (3 + 3 + 4) a zředí se stejnou směsí na 10 ml.

  Porovnávací roztok. 10 mg bromokriptiniummesilatu CRL se rozpustí ve směsi objemových dílů lihu 96% R, methanolu R a dichlormethanu R (3 + 3 + 4) a zředí se stejnou směsí na 10 ml.

  Na vrstvu se odděleně nanese po 10 μl každého roztoku a vyvíjí se ihned v nenasycené komoře směsí objemových dílů amoniaku 26% R, vody R, 2-propanolu R, dichlormethanu R a etheru R (0,1 + 1,5 + 3 + 88 + 100) po dráze 15 cm. Vrstva se 2 min suší v proudu studeného vzduchu, postříká se molybdenanem amonným RS3 a zahřívá se při 100 °C do objevení skvrn (asi 10 min). Hlavní skvrna na chromatogramu zkoušeného roztoku odpovídá polohou, zbarvením a velikostí hlavní skvrně na chromatogramu porovnávacího roztoku.

 4. K 0,1 g se přidá 5 ml kyseliny chlorovodíkové zředěné RS, asi 5 min se třepe, zfiltruje se a přidá se 1 ml chloridu barnatého RSl; filtrát zůstane čirý. K dalšímu 0,1 g se přidá 0,5 g uhličitanu sodného bezvodého R, promíchá se a žíhá do vzniku bílého zbytku. Po vychladnutí se zbytek rozpustí v 7 ml vody R, (roztok A), uchová se také pro zkoušku E. Roztok A vyhovuje zkoušce (a) na sírany (2.3.1).
 5. Roztok A ze zkoušky D vyhovuje zkoušce (a) na bromidy (2.3.1).

  Zkoušky na čistotu

  Vzhled roztoku. 0,25 g se rozpustí v methanolu R a zředí se jím na 25 ml. Tento roztok je čirý (2.2.1) a není zbarven intenzívněji než porovnávací barevný roztok H5, HŽ5 nebo Ž5 (2.2.2, Metoda II).

  Hodnota pH (2.2.3). 3,1 až 3, 8; měří se roztok připravený takto: 0,2 g se rozpustí ve směsi objemových dílů methanolu R a vody prosté oxidu uhličitého R (2 + 8) a zředí se stejnou směsí na 20 ml.

  Specifická optická otáčivost (2.2.7). +95° až +105°, počítáno na vysušenou látku; měří se roztok připravený rozpuštěním 0,100 g ve směsi stejných objemových dílů methanolu R a dichlormethanu R a zředěním stejnou směsí na 10,0 ml.

  Příbuzné látky. Provede se kapalinová chromatografie (2.2.29).

  Zkoušený roztok. 0,500 g se rozpustí v 5,0 ml methanolu R a zředí se tlumivým roztokem o pH 2,0 na 10,0 ml.

  Porovnávací roztok (a). 1,0 ml zkoušeného roztoku se zředí směsí stejných objemových dílů tlumivého roztoku o pH 2,0 a methanolu R na 100,0 ml.

  Porovnávací roztok (b). 1,0 ml porovnávacího roztoku (a) se zředí směsí stejných objemových dílů tlumivého roztoku o pH 2,0 a methanolu R na 10,0 ml.

  Porovnávací roztok (c). 5,0 mg bromokriptinu nečistoty A CRL se rozpustí ve směsi stejných objemových dílů tlumivého roztoku o pH 2,0 a methanolu R a zředí se stejnou směsí na 5,0 ml.

  Porovnávací roztok (d). 5,0 mg bromokriptinu nečistoty B CRL se rozpustí ve směsi stejných objemových dílů tlumivého roztoku o pH 2,0 a methanolu R a zředí se stejnou směsí na 5,0 ml.

  Porovnávací roztok (e). 0,5 ml porovnávacího roztoku (c) se smíchá s 0,5 ml porovnávacího roztoku (d) a zředí směsí stejných objemových dílů tlumivého roztoku o pH 2,0 a methanolu R na 10,0 ml.

  Porovnávací roztok (f). 1,0 ml porovnávacího roztoku (c) se zředí směsí stejných objemových dílů tlumivého roztoku o pH 2,0 a methanolu R na 100,0 ml.

  Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

   Nastříkne se 20 μl porovnávacího roztoku (e). Citlivost systému se nastaví tak, aby výšky dvou píků byly asi 20 celé stupnice zapisovače. Zkoušku lze hodnotit, jestliže rozlišení mezi píky nečistoty A a nečistoty B je nejméně 1,1. 
   Nastříkne se po 20 μl všech ostatních roztoků. Na chromatogramu zkoušeného roztoku není plocha píku odpovídajícího nečistotě A větší než plocha hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (f) (0,02 %), plocha píku odpovídajícího nečistotě C, s relativním retenčním časem asi 1, 2, není větší než čtyřnásobek plochy hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) (0,4 %), plocha žádného píku, kromě hlavního píku a píku nečistoty C, není větší než dvojnásobek plochy hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) (0,2 %) a nejvýše jeden takový pík má plochu větší než je plocha hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) (0,1 %); součet ploch všech píků, kromě hlavního píku, není větší než 1,5 násobek plochy hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (a) (1,5 %). Nepřihlíží se k píkům, kromě píku nečistoty A, jejichž plocha je menší než polovina plochy hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) (0,05 %).

  Ztráta sušením (2.2.32). Nejvýše 3, 0 %; 0,500 g se 5 h suší ve vakuu při 80 °C.

  Stanovení obsahu

  0,500 g se rozpustí v 80 ml směsi objemových dílů kyseliny octové bezvodé R a acetanhydridu R (10 + 70) a titruje se kyselinou chloristou 0,1 mol/l VS za potenciometrické indikace (2.2.20) bodu ekvivalence.
  1 ml kyseliny chloristé 0,1 mol/l VS odpovídá 75,1 mg C33H44BrN5O8S

  Uchovávání

  Ve vzduchotěsných obalech, chráněn před světlem, při teplotě nepřevyšující -15 °C.
  Separandum.

  Nečistoty

  1. (6aR, 9R)-5-brom-N-[(2R, SS)-S-isobutyl-2-isopropyl-3,6-dioxo-2,3, 5,6, 9,10-hexahydro-8H-oxazolo[3,2-a]pyrrol0[2,1-c]pyrazin-2-yl]-7-methyl-4,6, 6a, 7,8, 9-hexahydroindolo[4, 3-fg]-chinolin-9-karboxamid3) (2-bromdehydro-α-ergokriptin),
  2. (6aR, 9R)-N-[(2R, 5S, 10aS, 10bS)-10b-hydroxy-5-isobutyl-2-isopropyl-3, 6-dioxo-oktahydro-8H-oxazolo[3,2-a]pyrrolo[2,1-c]pyrazin-2-yl]-7-methyl-4, 6,6a, 7,8, 9-hexahydroindolo[4,3 -fg]chinolin-9-karboxamid4) (a-ergokriptin),
  3. (6aR, 9S)-5-brom-N-[(2R, SS, 10aS, 10bS)-10b-hydroxy-5-isobutyl-2-isopropyl-3,6-dioxo-oktahydro-8H-oxazolo[3, 2-a]pyrrolo[2,1-c]pyrazin-2-yl]-7-methyl-4,6, 6a, 7,8, 9-hexahydroindolo[4, 3-fg]chinolin-9-karboxamid5) ((9S)-2-brom-a-ergokriptin),
  4. R = OH: kyselina (6aR, 9R)-5-brom-7-methyl-4,6, 6a, 7,8, 9-hexahydroindolo[4,3 -fg]chinolin-9-karboxylová,
  5. R = NHZ: (6aR, 9R)-5-brom-7-methyl-4,6, 6a, 7,8, 9-hexahydroindolo[4, 3 fg]chinolin-9-karboxamid,
  6. (6aR, 9R)-5-brom-N-[(2S, SS, 10aS, 10bS)-10b-hydroxy-5-isobutyl-2-isopropyl-3,6-dioxo-oktahydro-8H-oxazolo[3, 2-a]pyrrolo[2,1-c]pyrazin-2-yl]-7-methyl-4,6, ba, 7,8, 9-hexahydroindolo[4, 3 -fg]chinolin-9-karboxamid6) ((2'S)-2-brom-a-ergokriptin),
  7. (6aR, 9R)-5-brom-N-[(2R, 5S, 10aS, lObS)-5-isobutyl-2-isopropyl-10b-methoxy-3,6-dioxo-oktahydro-8H-oxazolo[3, 2-a]pyrrolo[2,1-c]pyrazin-2-yl]-7-methyl-4,6, 6a, 7,8, 9-hexahydroindolo[4, 3-fg]chinolin-9-karboxamid7) (2-brom-10 b-O-methyl-a-ergokriptin8)).

  1) bromokriptinium-methansulfonát
  2) (6aR, 9R)-5-brom-9-({[(2R, 5S, 10aS, 10bS)-10b-hydroxy-5-isobutyl-2-isopropyl-3, 6-dioxo-oktahydro-8H-oxazolo[3,2-a]pyrrolo[2, 1-c]pyrazin-2-yl]amino}karbonyl)-7-methyl-4,6, 6a, 7,8, 9-hexahydroindolo[4, 3-fg]chinolin-7-ium-methansulfonát
  3) (6aR, 9R)-5-brom-N-[(2R, SS)-5-isobutyl-2-isopropyl-3,6-dioxo-2,3, 5,6, 9, 10-hexahydro-BH-oxazolo[3,2-a]pyrrolo[2,1-c]pyrazin-2-yl]-7-methyl-4,6, 6a, 7,8, 9-hexahydroindolo[4,3- fg]chinolin-9-karboxamid
  4) (6aR, 9R)-N-[(2R, SS, 10aS, 10bS)-106-hydroxy-5-isobutyl-2-isopropyl-3, 6-dioxo-oktahydro-8H-oxazolo[3,2-a]pyrrolo[2,1-c]pyrazin-2-yl]-7-methyl-4,6, 6a, 7,8, 9-hexahydroindolo[4,3 -fg]chinolin-9-karboxamid
  5) (6aR, 9S)-5-brom-N-[(2R, 5S, 10aS,10bS)-lOb-hydroxy-5-isobutyl-2-isopropyl-3, 6-dioxo-oktahydro-8H-oxazolo[3,2-a]pyrrolo[2,1-c]pyrazin-2-yl]-7-methyl-4,6, 6a, 7,8, 9-hexahydroindolo[4,3 -fg]chinolin-9-karboxamid
  6) (6aR, 9R)-5-brom-N-[(2S, 5S, 10aS, 10bS)-lOb-hydroxy-5-isobutyl-2-isopropyl-3, 6-dioxo-oktahydro-8H-oxazolo[3,2-a] pyrrolo [2,1-c]pyrazin-2-yl]-7-methyl-4, 6,6a, 7,8, 9-hexahydroindolo [4, 3-fg]chinolin-9-karboxamid
  7) (6aR, 9R)-5-brom-N-[(2R, SS, 10aS, 10bS)-5-isobutyl-2-isopropyl-10b-methoxy-3,6-dioxo-oktahydro-8H-oxazolo(3, 2-a]pyrrolo[2,1-c]pyrazin-2-yl]-7-methyl-4,6, 6a, 7,8, 9-hexahydroindolo[4, 3-fg]chinolin-9-karboxamid
  8) 2-brom-10b-O-methyl-α-ergokriptin